Nowe narzędzia informatyczne w służbie ruchu lotniczego

Nowe narzędzia informatyczne w służbie ruchu lotniczego (fot. ssrlszrp.wp.mil.pl)

Umowa na dostawę oprogramowania umożliwiającego dostęp do EAD (European AIS Database)

Porozumienie pomiędzy Szefostwem SRL SZ RP a Urzędem Lotnictwa Cywilnego

Piper nad linią wysokiego napięcia

Określono zasady i procedury współpracy w zakresie ujednolicenia informacji o przeszkodach lotniczych

Stanowisko SSRL SZ RP w kwestii korzystania cywilnych samolotów z wojskowych baz

Lotnisko w Mińsku Mazowieckim, fot. Marcin Ziółek

W ostatnich dniach na łamach portalu dlapilota.pl został opublikowany list Sz.P. A. Urbańskiego odnoszący się do ostatniej nowelizacji ustawy Prawo Lotnicze (link pod artykułem)

Nowa strona internetowa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP

Odznaka SSRL

W ostatnich dniach została uruchomiona nowa strona internetowa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP