Komentarz do ankiety: Zakręt 80°/260°...

Zakręt 80°/260°, źródło Procedury Służb Żeglugi Powietrznej, Operacje Statków Powietrznych Tom I Procedury Loty (8168)

Pytanie z tej ankiety było skierowane do osób posiadających lub ubiegających się o uprawnienie IR.

Komentarz do ankiety: Lecisz z Mrągowa do Kaniowa...

Mrągowo - EPKW, fot.: FlightStar

Załącznik nr 2: „Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych lotnictwa ogólnego i usługowego oraz obowiązków ich użytkowników”