III Ogólnopolska Konferencja "Kariera w Przestworzach" w Warszawie

III Ogólnopolska Konferencja "Kariera w Przestworzach" w Warszawie (fot. SPLiK UKSW)

Sekcja Psychologii Lotniczej i Kosmicznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Koło Naukowe Psychofizycznego Przygotowania do Lotów Lotniczej Akademii Wojskowej

II Ogólnopolska Konferencja "Kariera w Przestworzach"

II Ogólnopolska Konferencja "Kariera w Przestworzach" (fot. Sekcja Psychologii Lotniczej i Kosmicznej UKSW)

Sekcja Psychologii Lotniczej i Kosmicznej Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW zaprasza na II Ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową "Kariera w przestworzach"