Zapis przebiegu posiedzenia Komisji Infrastruktury dot. PLL LOT i lotnisk regionalnych

Samolot na niebie (fot. Simone Ramella,flickr,cc)

Na stronie Sejmu RP opublikowane zostały dwa sprawozdania z posiedzenia Komisji Infrastruktury

Zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego – obwieszczenie Marszałka Sejmu

Lotnisko Chopina (fot. Dariusz Kłosiński/Lotnisko Chopina)

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1122 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu

Interpelacja poselska w sprawie trudności w sprzedaży paliwa lotniczego

Wstrzymana sprzedaż paliwa na lotnisku EPNT (fot. aeroklub.nowytarg.pl)

16.09.2016 r. Tomasz Jaskóła, Poseł na Sejm RP VIII kadencji złożył interpelację nr 6207 skierowaną do Ministra Energii w sprawie trudności w sprzedaży paliwa lotniczego

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na interpelację dotyczącą działalności Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

27 marca, na stronie sejm.gov.pl została opublikowana odpowiedź podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Sławomira Żałobka

Interpelacja nr 31410 w sprawie działalności Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Na stronie sejm.gov.pl pojawiła się interpelacja nr 31410 do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie działalności Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Otwarcie wystawy „Sukcesy polskiego lotnictwa sportowego”

Aeroklub Polski

26 września br. o godz. 12.00 w hallu głównym w Sejmie otwarta zostanie wystawa „Sukcesy polskiego lotnictwa sportowego” zorganizowana przez Aeroklub Polski.

W sprawie egzaminów państwowych na licencje lotnicze w języku angielskim

paragraf

Poseł Witold Sitarz wystąpił do ministra infrastruktury z interpelacją w sprawie egzaminów państwowych na licencje lotnicze w języku angielskim. Poseł wskazuje na niezgodności zapisów prawnych

Opinia prawna do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze

Sejm RP

Tekst opracowania, przygotowanego przez ekspertów do spraw legislacji Adama Karczmarka oraz Andrzeja Sakowicza dostępny jest

Nowelizacja ustawy Prawo Lotnicze - sprawozdanie

Sejm RP

Zakończyły się prace Sejmowej Podkomisji do spraw rozpatrzenia rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo lotnicze – druk numer 2113.

W sprawie pochodzenia kapitału Aero Vodohody

Aero Vodochody

Stanowisko Penta Investments
Jesteśmy zbulwersowani nieprawdziwymi informacjami o naszej firmie podanymi przez radio RMF FM.