Zakres prac w Porcie Lotniczym Lublin

Port Lotniczy Lublin (projekt)

Pomimo niesprzyjającej - wydawałoby się - pogody, prace przy budowie lotniska są prowadzone

PL Lublin: Rozstrzygnięcie pierwszych przetargów

Port Lotniczy Lublin (projekt)

Pod koniec ub. roku ogłoszone zostały pierwsze przetargi związane z budową lotniska dla Lubelszczyzny.

Oświadczenie prezesa zarządu

Port Lotniczy Lublin S.A.

W związku z opublikowanymi w niektórych mediach informacjami o wydanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie decyzji środowiskowej

Wniosek o pozwolenie na budowę u wojewody

Port Lotniczy Lublin S.A.

Zgodnie z deklaracją, złożoną przez władze spółki podczas spotkania z dziennikarzami, dokumentację potrzebną do wydania pozwolenia na budowę dostarczono od gabinetu wojewody,

Jest decyzja środowiskowa dla PL Lublin

Port Lotniczy Lublin S.A.

Podczas konferencji prasowej w siedzibie spółki Port Lotniczy Lublin, 20 maja 2010 r., przedstawiona została decyzja środowiskowa, wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie w dniu 19 maja.

Nowy zarząd spółki PL Lublin SA

Port Lotniczy Lublin S.A.

W dniu 14 maja br. odbyły się posiedzenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz rady nadzorczej spółki Port Lotniczy Lublin SA.

PL Lublin: Leci z nami ...bociek

Lublin Airport

Zarząd spółki Port Lotniczy Lublin podjął uchwałę w sprawie znaku graficznego dla lotniska.

Pierwsze przetargi na budowę

Port Lotniczy Lublin S.A.

W siedzibie spółki Port Lotniczy Lublin, 9 XI, odbyła się konferencja prasowa z udziałem mediów, przedstawicieli największych akcjonariuszy oraz zarządu spółki.

Można bezpiecznie budować lotnisko

Port Lotniczy Lublin S.A.

Konsorcjum 4 firm saperskich, Rad-MIn, spec-Maj, Biuro Obsługi Inwestycji oraz Bet-Min, wykonujące na zlecenie spółki Port Lotniczy Lublin kompleksowe sprawdzenie i rozminowanie lasu o powierzchni ok. 120 ha zakończyło prace.

Audyt saperski

Port Lotniczy Lublin S.A.

Zarząd spółki PLL zdecydował o zawarciu umowy z dolnośląskim konsorcjum firm Rad-Min, Bet-Min, BOI i Spec-Maj na przebadanie terenu i ewentualne usunięcie niewybuchów z obszaru lasu przeznaczonego pod budowę lotniska dla Lubelszczyzny.

SIW dla portu

Port Lotniczy Lublin S.A.

W biuletynie zamówień publlicznych zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na Stworzenie i wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej Portu Lotniczego Lublin S.A.

Dokumentacja projektowa lotniska gotowa

Port Lotniczy Lublin S.A.

W poniedziałek, 22 VI w siedzibie spółki Port Lotniczy Lublin, odbyła się konferencja prasowa dotycząca dokumentacji projektowej, którą wykonało polsko-hiszpańskie konsorcjum firm Are, Polconsult i Sener, zwycięzcy konkursu architektonicznego na projekt lotniska dla Lubelszczyzny.

Rada nadzorcza i zarząd spółki Port Lotniczy Lublin skwitowane

Port Lotniczy Lublin S.A.

Dnia 10.06.2009 w siedzibie w Lublinie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Port Lotniczy Lublin.

Mełgiew za lotniskiem

Port Lotniczy Lublin S.A.

Podczas sesji Rady Gminy Mełgiew, 15 V 2009r., podjęta została uchwała, przyjmująca zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, uwzględniające inwestycję lotniska dla Lubelszczyzny.

Kolejne rozbiórki

Port Lotniczy Lublin S.A.

1 kwietnia 2009 r. rozpoczęły się kolejne prace rozbiórkowe w ramach przygotowania terenów pod inwestycję lotniska dla Lubelszczyzny.

Notarialnie przekazana płyta lotniska

Port Lotniczy Lublin S.A.

W lubelskim ratuszu w piątek, 20.03.2009 r., została zawarta notarialna umowa przenosząca własność tzw. zielonej płyty lotniska z gminy Lublin na Port Lotniczy Lublin.

Zielona płyta lotniska przekazana spółce, emisja nowych akcji, zakup kolejnych nieruchomości

Port Lotniczy Lublin S.A.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Port Lotniczy Lublin, które odbyło się 13 III, podjęte zostały uchwały

Konkurs na nazwę lotniska w Świdniku

Port Lotniczy Lublin S.A.

W piątek, 6 marca 2009 r., kapituła konkursu, w skład której weszli przedstawiciele akcjonariuszy spółki Port Lotniczy Lublin, władze samorządowe województwa, Lublina i Świdnika oraz przedstawiciele lubelskich mediów zapoznali się z propozycjami nazw

Grunty pod lotnisko - skup na ukończeniu

Tabliczka P.L.Lublin S.A.

W 2007 r. podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Samorządem Województwa Lubelskiego, a następnie umowa pomiędzy spółką Port Lotniczy Lublin SA a Samorządem Województwa Lubelskiego.

Pozytywna decyzja Ministra Środowiska

Port Lotniczy Lublin S.A.

7.01.2009 r. Minister Środowiska Maciej Nowicki wydał decyzję w sprawie znesienia statusu ochronnego z części lasu przeznaczonego pod budowę lotniska w Świdniku