KTL AOPA Poland pyta ULC o ograniczenia lotów w CTR i TMA Warszawa

TMA WARSZAWA, źródło: amc.pansa.pl
Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA Poland, w piśmie z dnia 13 lutego 2009r., pyta o ograniczenia swobody wykonywania lotów szkolnych

ULC odpowiada do KTL AOPA Poland w sprawie lotniska EPBC

Lotnisko Warszawa Babice, źródło: http://www.lotnisko-babice.pl/

KTL AOPA Poland w piśmie z dnia 16 stycznia 2009 roku, wniosło o wszczęcie postępowania wyjaśniającego

ULC odpowiada do KTL AOPA Poland

aopa_ulc.png

W dniu 8 stycznia 2009, zarząd KTL AOPA Poland złożył w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego pytanie o podstawy prawne decyzji o ograniczeniu lotów

KTL AOPA Poland pyta ULC o podstawy prawne...

aopa_ulc.png
KTL AOPA Poland w piśmie z dnia 22 stycznia 2009 roku, wnosi o wszczęcie postępowania wyjaśniającego

Nowelizacja Prawa lotniczego - propozycje zmian

KTL AOPA Poland konsultacje w Ministerstwie Infrastruktury
Zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu - po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - Marszałek Sejmu skierował w dniu 2 grudnia

KTL AOPA Poland pyta ULC o Babice

KTL AOPA Poland
KTL AOPA Poland w piśmie z dnia 16 stycznia 2009 roku, wnosi o wszczęcie postępowania wyjaśniającego

KTL AOPA Poland pyta ULC

KTL AOPA Poland
W dniu 8 stycznia 2009, zarząd KTL AOPA Poland złożył w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego pytanie o podstawy prawne decyzji o ograniczeniu

AOPA – Poland zwiększa swoje szeregi

KTL AOPA Poland
Wstąp w szeregi KTL - AOPA Poland - niezależnej organizacji dla której najważniejszymi zadaniami jest upowszechnienie i ułatwienie możliwości wykorzystania lotnictwa ogólnego