Zebranie ”Hangarowe” AOPA luty 2011 – IMGW

KTL AOPA Poland

Kolejne, lutowe zebranie „hangarowe” KTL AOPA odbędzie się w Klubie Lekarza przy ul. Raszyńskiej 54 w Warszawie.

Zebranie “ Hangarowe” Członków KTL – Styczeń 2011

KTL AOPA Poland

Zgodnie z zaproszeniem zebranie odbyło się w dniu 20.01.2011 .

Zebranie “ Hangarowe” Członków KTL – Styczeń 2011

KTL AOPA Poland

Zgodnie z uchwałą grudniowego zebrania Krajowego Towarzystwa Lotniczego – AOPA Poland, na którym zostali wybrani Delegaci, Zarząd KTL zorganizował - Zebranie „hangarowe” członków KTL – styczeń 2011.

KTL AOPA Poland odpowiada na ankietę PAŻP

KTL AOPA Poland

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała w listopadzie bieżącego roku ankietę, będącą zaproszeniem do konsultacji z użytkownikami przestrzeni powietrznej.

PAŻP pomija KTL AOPA Poland przy konsultacjach w sprawie zmian w przestrzeni powietrznej

KTL AOPA Poland

Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA Poland zostało pominięte przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w procesie konsultacji na temat zmian struktur przestrzeni powietrznej.

Pogrzeb Kapitana Stanisława Helińskiego

Żałoba

Z przykrością dowiedzieliśmy się dzisiaj o śmierci emerytowanego Kapitana PLL LOT Stanisława Helińskiego.

KTL AOPA pyta ponownie MSWiA o likwidację Zakładu Budżetowego MSWiA "Lotnisko Warszawa Babice"

KTL AOPA Poland

Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA wystąpiło do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o udzielenie informacji publicznej w zakresie odpowiedzi na pytania o planowaną

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich i MI w sprawie wymogu niekaralności

KTL AOPA Poland

Szeroko zakrojony wywiad środowiskowy pozwolił sformułować jednoznaczne wnioski co do konieczności zmiany niektórych przepisów z zakresu prawa lotniczego.

Komisja Europejska odrzuca wniosek EASY

EASA

IAOPA Europe pragnie podziękować wszystkim pilotom, którzy wysłali listy protestacyjne do członków Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej przeciw pomysłowi

Zmiana przepisów dla GA w Rosji

AOPA Russia
Od 1 listopada zmieniają się przepisy dotyczące lotów GA w Rosji Przede wszystkim zmieniają się zasady składania i akceptacji planów lotów.

Baltic FAB – udział AOPA

TEN TEA

15 września 2010 w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odbyło się spotkanie konsultacyjne z udziałem Prezesa KTL-AOPA Poland, na temat Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni

Mniejszy ruch na EPWA... Większe szanse dla... - odpowiedź PAŻP

TMA WARSZAWA, źródło: amc.pansa.pl

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odpowiedziała na pismo KTL AOPA Poland w sprawie wykonywania lotów szkolnych i technicznych

Mniejszy ruch na EPWA... Większe szanse dla...

KTL AOPA Poland

Krajowe Towarzystwo Lotnicze - AOPA Poland wystosowało do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej pismo w sprawie wykonywania

KTL AOPA Poland doprecyzowuje pytania w sprawie studium oceny ryzyka lotniska Warszawa Babice EPBC

Lotnisko Warszawa Babice EPBC 1300SCT, fot. Tadeusz Kowal

12 stycznia 2010 roku, Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w ramach wdrażania zaleceń profilaktycznych, zawartych Komunikacie Prezesa nr 77 z dnia 16 września 2009 roku

Odpowiedź PAŻP do KTL AOPA Poland w sprawie doprecyzowania zapisów w AIP Polska

KTL AOPA Poland

18 marca 2010 roku, Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA Poland, zwróciło się do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Likwidacja Zakładu Budżetowego MSWiA "Lotnisko Warszawa-Babice"

Lotnisko Babice - EPBC

Przedstawiamy Państwu odpowiedź MSWiA na zapytanie KTL AOPA dotyczące likwidacji Zakładu Budżetowego MSWiA "Lotnisko Warszawa-Babice".

KTL AOPA Poland zwraca się z prośbą do PAŻP o doprecyzowanie zapisów w AIP Polska w sprawie wykonywania lotów szkolnych

KTL AOPA Poland

Treść pisma Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA Poland skierowanego do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w sprawie zapisu

W związku z likwidacją państwowych zakładów budżetowych, KTL AOPA Poland pyta MSWiA o lotnisko Warszawa Babice

Lotnisko Babice - EPBC

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

KTL AOPA Poland wnioskuje o doprecyzowanie szczegółów, w sprawie studium oceny ryzyka lotniska Warszawa Babice EPBC

KTL AOPA Poland

W nawiązaniu do pisma Prezesa ULC ULC-LBL/001-0001/05/09 z dnia 12.01.2010 r., informującego o powołaniu zespołu ekspertów

Ocena ryzyka lotniska Warszawa Babice EPBC

Lotnisko Warszawa Babice EPBC 1300SCT, fot. Tadeusz Kowal

12 stycznia 2010 roku, Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w ramach wdrażania zaleceń profilaktycznych, zawartych Komunikacie Prezesa nr 77 z dnia 16 września 2009 roku, opublikowanym