Szkolenie doskonalące z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym

Szkolenie doskonalące z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (fot. bryg. Kazimierz Golubiewski?)

17 października 2019 roku w Suwałkach odbyło się szkolenie w zakresie współdziałania strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym