Krajowe Towarzystwo Lotnictwa Ultralekkiego

Adam Kloska, Grupa Kama-Eko S.A.

Grupa KAMA eko S.A kierowana przez Adama Kloskę, od początku swojej działalności podejmowała intensywne działania, mające na celu rozwój i popularyzację lotnictwa ultralekkiego w Polsce.

KAMA-eko rozpocznie niebawem sprzedaż samolotów CA 7H, CA 9 oraz CA 11

CA 8

W marcu 2009 roku w Finlandii wykonano oblot pierwszego w Europie samolotu CA 8 w wersji desantowej.