ASL: Odszkodowania za wypadki lotnicze

Akademia Specjalistów Lotnictwa - logo

Dynamiczny wzrost ruchu lotniczego związany jest z ryzkiem zaistnienia większej ilości zdarzeń lotniczych, w tym wypadków i incydentów lotniczych

ASL: Zgłaszanie i badanie zdarzeń lotniczych

Akademia Specjalistów Lotnictwa - logo

Akademia Specjalistów Lotnictwa, prowadząca specjalistyczne szkolenia dla branży lotniczej

Szkolenia dla branży lotniczej w ASL

Akademia Specjalistów Lotnictwa - logo

Akademia Specjalistów Lotnictwa zaprasza na specjalistyczne szkolenia dla branży lotniczej, przyczyniające się do pogłębienia wiedzy oraz poprawy bezpieczeństwa i ekonomiki firm lotniczych

Cargo lotnicze - Szkolenie w ASL

Akademia Specjalistów Lotnictwa - logo

Akademia Specjalistów Lotnictwa, prowadząca specjalistyczne szkolenia dla branży lotniczej, przyczyniające się do pogłębienia wiedzy oraz poprawy bezpieczeństwa i ekonomiki firm lotniczych, zaprasza na szkolenie "Cargo lotnicze"

Szkolenia dla branży lotniczej w ASL

Akademia Specjalistów Lotnictwa - logo

Akademia Specjalistów Lotnictwa zaprasza na specjalistyczne szkolenia dla branży lotniczej

CFIT - aby taki wypadek się nie wydarzył!

Akademia Specjalistów Lotnictwa

25 października w Warszawie odbędzie się seminarium szkoleniowe „Działania zapobiegające wypadkom typu CFIT”, na którym uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z tą kategorią wypadków lotniczych oraz wielorakością przyczyn,

Akademia Specjalistów Lotnictwa

Akademia Specjalistów Lotnictwa

Dynamiczny rozwój lotnictwa w ostatnich latach oraz konieczność przystosowania przepisów lotniczych do standardów światowych wymaga uzupełnienia wiedzy