Problem Biegłych Sądowych w branży lotniczej

Wypadek samolotu GA

W aktualnej sytuacji i kondycji polskiego wymiaru prawa, rysuje się wyraźny niedostatek udziału środowiska lotniczego

Kolejne pismo Ministra Energii w sprawie obrotu benzyną lotniczą bez koncesji

Tankowanie samolotu GA

Niniejszym prezentujemy odpowiedź Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego na wniosek Grzegorza Brychczyńskiego z Polskiego Klubu Lotniczego

List otwarty do Premier w sprawie sprzedaży paliw na małych lotniskach

Tankowanie samolotu GA

Niniejszym publikujemy list otwarty do Premier Beaty Szydło, wystosowany przez Grzegorza Brychczyńskiego członka Polskiego Klubu Lotniczego

Paliwa lotnicze na małych lotniskach - odpowiedź Ministerstwa Energii na wniosek w sprawie

Dostępność paliwa lotczniego

Niniejszym publikujemy odpowiedź Ministerstwa Energii na wniosek Grzegorza Brychczyńskiego, członka Polskiego Klubu Lotniczego

Paliwa lotnicze i drony Vais a Avis regulacje prawne

Tankowanie samolotu

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Energii

Piloci zapominają jak latać i jak żyć szczęśliwie

Piloci w kokpicie

Branża lotnicza cierpi na uzależnienie od elektroniki pokładowej, powiedział Associated Press, Rory Kay

Zmarł płk rez. pil. dr inż. Juliusz Werenicz

Pilot Juliusz Werenicz

9 października 2016 r. zmarł płk rez. pil. dr.inż Juliusz Werenicz, założyciel i pierwszy Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lotniczego

Rozwój infrastruktury lotniskowej w Polsce - Uwagi do Strategii

Rozwój infrastruktury lotniskowej w Polsce - Uwagi do STRATEGII

Rozwój infrastruktury lotniskowej w Polsce jako temat do dyskusji na posiedzeniu kwietniowym Sejmowej Komisji Infrastruktury dotyczącej strategii rozwoju p

List otwarty do Kierownictwa ULC i Departamentu Lotnictwa Cywilnego MIiR

Platforma lotnictwa ultralekkiego

Niniejszym publikujemy list otwarty do Kierownictwa ULC i Departamentu Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, wystosowany przez członka Polskiego Klubu Lotniczego

Spotkanie członków BBN oraz PKL dot. Raportu o Wojskowej Władzy Lotniczej

Spotkanie BBN i PKL

W nawiązaniu do zamieszczonego na portalu dlapilota.pl Raportu o Wojskowej Władzy Lotniczej przesłanego do Organów Państwa, na zaproszenie Dyrektora Biura Zwierzchnict

Dopłaty unijne do małych lotnisk – drugie pismo strony rządowej

Lotnisko Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej

Niniejszym prezentujemy korespondencję Grzegorza Brychczyńskiego, Niezależnego Eksperta Lotniczego i członka Polskiego Klubu Lotniczego z Ryszardem Zarudzkim

Raport w sprawie propozycji ustanowienia Władzy Lotniczej Lotnictwa Państwowego

Raport w sprawie propozycji ustanowienia Władzy Lotniczej Lotnictwa Państwowego

Z momentem wejścia Polski do struktur NATO nastąpił proces gruntownej nowoczesnej eorientacji mentalnej struktur dowodzenia Polskich Sił Zbrojnych w tym Sił Powietrznych

Bezzałogowe statki i platformy latające – teraźniejszość i przyszłość

Bezzałogowe statki i platformy latające – teraźniejszość i przyszłość

Wobec trendu rozwojowego związanego z co raz to bardziej powszechnym zastosowaniem bezzałogowych statków i platform latających