Paragraf M.A.201, czyli za co odpowiada pilot? Część II

EASA

Wprowadzenie całości wymagań Part M, nakłada na pilotów dodatkowe obowiązki.

Part M już za cztery tygodnie. Część I

EASA

28 września nieodwołalnie wejdą w życie wymagania Part M odnoszące się do lotnictwa ogólnego.