Eurocontrol: Scenariusze ruchu w europejskiej przestrzeni powietrznej na rok 2021 - umiarkowany optymizm

Statystyki Eurocontrol dla ruchu w Europie, fot. Eurocontrol

Agencja Eurocontrol opublikowała nowe prognozy ruchu lotniczego, szczegółowo opisujące miesięczny jego rozwój w okresie

Eurocontrol: Główne scenariusze powrotu ruchu lotniczego do poziomu z 2019 r.

Prognoza Eurocontrol powrotu ruchu lotniczego

Agencja Eurocontrol opublikowała nową prognozę dotyczącą możliwego przyrostu ruchu lotniczego w Europie w ciągu najbliższych

Statystyki Eurocontrol przybliżające wpływ COVID-19 na ruch lotniczy w Polsce

Wpływ COVID-19 na ruch lotniczy w Polsce, fot. Eurocontrol

Agencja Eurocontrol opublikowała arkusz informacyjny odnośnie wpływu COVID-19 na państwa członkowskie. Jeden z nich został poświęcony Polsce

Statystyki Eurocontroli dotyczące ruchu lotniczego w dniu 22 września

Statystyki ruchu Eurocontrol z 22 września

Agencja EUROCONTROL opublikowała obszerne statystyki dotyczące wielkości ruchu lotniczego w europejskiej przestrzeni powietrznej

15 tys. lotów w europejskiej przestrzeni powietrznej, LOT z największym przyrostem

Statystyki ruchu Eurocontrol

Agencja EUROCONTROL opublikowała statystyki dotyczące wielkości ruchu lotniczego w europejskiej przestrzeni powietrznej w dniu 16 lipca

Statystyki Eurocontrol dotyczące ruchu lotniczego w Europie

Statsytyki ruchu w europejskiej przestrzeni powietrznej, fot. Eurocontrol

Agencja EUROCONTROL opublikowała statystyki dotyczące wielkości ruchu lotniczego w europejskiej przestrzeni powietrznej

7 tys. operacji w europejskiej przestrzeni powietrznej – ruch lotniczy powoli rośnie

Statystyki ruchu w europejskiej przestrzeni powietrznej, fot. Eurocontrol

Agencja EUROCONTROL opublikowała kolejne statystyki dotyczące wpływu koronawirusa na ograniczenie ruchu lotniczego w europejskiej

PAŻP bez wpływów z Eurocontroli. Agencja wstrzymuje płatność za usługi ANSP

Agencja Eurocontrol siedziba, fot. Marcin Ziółek

Państwa członkowskie EUROCONTROL uzgodniły pakiet finansowy umożliwiający w nadchodzących miesiącach liniom lotniczym odroczenie

Warszawa jednym z miast najbardziej dotkniętych ograniczeniem ruchu w Europie

40 lotnisk najbardziej dotkniętych pandemią koronowirusa, fot. Eurocontrol

Agencja EUROCONTROL opublikowała statystyki dotyczące wpływu koronawirusa na ograniczenie ruchu lotniczego w europejskich

Z myślą o GA: Nowe procedury podejść mogą zwiększyć przepustowość dróg startowych

Koncepcja Secondary Runway Aiming Point (SRAP). fot. Eurocontrol

EUROCONTROL wraz Lufthansa Aviation Training (LAT) wykorzystały symulatory lotu „Full Motion", aby dokonać oceny wykonalności

Już 10 mln lotów w europejskiej sieci lotniczej w 2018 r.

Europejska sieć lotnicza

Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) poinformowała, iż 23 listopada o godz. 06.41 europejska

Poradnik Eurocontrol dla kontrolerów pracujących w systemie zmianowym

Personal strategies for decreasing the effects of fatigue in Air Traffic Control Fatigue  and  Sleep Management

Agencja EUROCONTROL opublikowała poradnik "Fatigue and Sleep Management", poświęcony problematyce snu i zmęczenia wśród osób pracujących w systemie zmianowym

Eurocontrol wdraża pierwszą fazę Free Route Airspace w Europie Zachodniej

Free Route Airspace

Rozpoczęła się pierwsza z trzech faz wdrażania FRA (Free-Route Airspace) w Maastricht Upper Area Control Center (MUAC)

Sloty lotniskowe, a sloty ATC

Stanowisko ATC

Pilot samolotu komunikacyjnego zwykle godzinę przed lotem musi stawić się na lotnisku, następnie przeanalizować dokumentację

Harmonised European Transition Altitude (HETA) - konsultacje społeczne

Harmonised European Transition Altitude (HETA)

Eurocontrol, w imieniu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), ocenia możliwość wdrożenia HETA

Bezpieczeństwo operacji VFR przy wykorzystaniu transpondera mode C

Eurocontrol

Europejskie instytucje służb żeglugi powietrznej (Air Navigation Service Provider - ANSP) rekomendują, aby stale edukować pilotów lotnictwa ogólnego latających w VFR, o pozytywnych efektach dla bezpieczeństwa,

xNOTAM

xNOTAM

Precyzyjna wiedza i świadomość sytuacji jest niezbędna do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania wszystkich lotniczych podmiotów.

34,476 operacji powietrznych dziennie

Eurocontrol

W dniu 27 czerwca bieżącego roku w europejskiej przestrzeni powietrznej pobito rekord wszechczasów - wykonano 34,476 (znanych) operacji powietrznych.