Konferencja wysokiego szczebla EASA na temat dronów

Drony w locie nad miastem (fot. easa.europa.eu)

W dniach 18-19 stycznia 2022 r. w Amsterdamie odbędzie się konferencja wysokiego szczebla EASA na temat dronów. Tematem przewodnim tej edycji jest: UAM staje się rzeczywistością

Cykl “Sunny Swift”: Podejścia ustabilizowane…

Cykl “Sunny Swift”: Podejścia ustabilizowane…

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) publikuje na swoich łamach cykl „Sunny Swift”, którego zadaniem

Konferencja EASA "Bezpieczeństwo w zarządzaniu ruchem lotniczym"

Konferencja EASA "Bezpieczeństwo w zarządzaniu ruchem lotniczym" (fot. EASA)

10 listopada 2021 r. odbędzie się doroczna konferencja EASA na temat bezpieczeństwa, zorganizowana we współpracy ze słoweńską prezydencją Rady UE i Agencją Eurocontrol

Airborne Communications, Navigation and Surveillance (CS-ACNS) - 3 edycja publikacji EASA

Airborne Communications, Navigation and Surveillance (CS-ACNS)

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała dokument Airborne Communications, Navigation and Surveillance

Cykl “Sunny Swift” EASA: TAF, co to jest w praktyce…

“Sunny Swift” EASA: TAF, co to jest w praktyce…

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) publikuje na swoich łamach cykl „Sunny Swift”, którego zadaniem

Cykl “Sunny Swift” EASA: See and Avoid…

“Sunny Swift” EASA: See and Avoid…

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) publikuje na swoich łamach cykl „Sunny Swift”, którego zadaniem

Cykl “Sunny Swift” EASA: Nocny lot VFR…

“Sunny Swift” EASA: Nocny lot VFR…

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) publikuje na swoich łamach cykl „Sunny Swift”, którego zadaniem

Wytyczne EASA dot. powrotu do eksploatacji samolotów uziemionych w związku z pandemią COVID-19

Samoloty przechowywane na lotnisku APAS, fot. NT News

W celu wsparcia bezpiecznego powrotu do normalnych operacji (RNO) i uzupełnienia opublikowanych już często zadawanych pytań dotyczących ciągłej zdatności do lotu

EASA wydała zatwierdzenie dla Volocopter na wykonywanie określonych operacji

Volocopter VC200, fot. Mike

Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej wydała pierwszy certyfikat w nowym systemie, w ramach którego producenci

EASA publikuje decyzję o poprawie bezpieczeństwa wiropłatów

EASA

EASA opublikowała decyzję ED 2021/010/R, jako kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa wiropłatów poprzez zmniejszenie ryzyka błędu ludzkiego na etapie projekt

EASA proponuje nowe technologie do obsługi lotów wykonywanych w niekorzystnych warunkach meteo

Samolot pasażerski na płycie lotniska o wschodzie słońca (fot. EASA)

Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej opublikowała propozycję aktualizacji ram regulacyjnych mających zastosowanie do operacji w każdych warunkach pogodowych (AWO) i szkolenia załóg lotniczych

EASA: wyniki badania UE dotyczącego akceptacji mobilności powietrznej w miastach

Statek powietrzny medyczny nad miastem (fot. EASA)

Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA) opublikowała wyniki pierwszego badania przeprowadzonego w Unii Europejskiej na temat miejskiej mobilności lotniczej

Webinar EASA dot. operowania bezzałogowymi statkami powietrznymi w kategorii szczególnej

Dron w locie o zachodzie słońca (fot. EASA)

EASA zaprasza do udziału w ogólnodostępnym webinarze dot. operowania bezzałogowymi statkami powietrznymi w kategorii szczególnej

EASA zatwierdziła pierwsze urządzenie szkoleniowe oparte na wirtualnej rzeczywistości (VR)

Urządzenie szkoleniowe symulacji lotu (FSTD) oparte na wirtualnej rzeczywistości (VR), fot. EASA

Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA) certyfikowała urządzenie szkoleniowe symulacji lotu (FSTD) oparte na wirtualnej

EASA wydaje wytyczne dotyczące zarządzania incydentami z udziałem dronów na lotniskach

Dron z pobliżu lotniska (fot. easa.europa.eu)

Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA) opublikowała wytyczne, aby pomóc operatorom lotniczym i organom krajowym zarządzać incydentami dronów

Warsztaty wdrożeniowe na temat globalnego formatu raportowania stanu nawierzchni drogi startowej

Samolot pasażerski - lądowanie (fot. easa.europa.eu)

Nowa metodologia ICAO do oceny i raportowania stanu nawierzchni drogi startowej, powszechnie znana jako Global Reporting Format (GRF), umożliwia zharmonizowaną ocenę

Europejski plan bezpieczeństwa lotniczego na lata 2021-2025

Europejski plan bezpieczeństwa lotniczego na lata 2021-2025 (fot. EASA)

Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA) opublikowała 10. edycję europejskiego planu bezpieczeństwa lotniczego (EPAS) na lata 2021-2025

EASA kończy loty testowe B737 MAX

B737 MAX 8, fot. Boeing

Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA) zakończyła właśnie loty testowe Boeinga 737 MAX

Wytyczne EASA odnośnie zdalnego szkolenia

Wytyczne EASA odnośnie zdalnego kształcenia

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) udostępniła do pobrania nowe wytyczne dotyczące funkcjonowania sektora lotniczego

EASA publikuje proponowane zapisy dot. certyfikacji lekkich dronów

Dron - bezzałogowy statek powietrzny

Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA) opublikowała propozycję regulacji wymaganych do certyfikacji