Notatka ze spotkania w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury dotyczącego sytuacji w lotnictwie lekkim

Ultralekkie statki powietrzne, fot. Pitman Air

Niniejszym publikujemy notatkę ze spotkania w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w dniu 25 października 2019 r. dotyczącego sytuacji w lotnictwie lekkim

Interpelacja do MI w sprawie amatorskiego lotnictwa cywilnego

lotnictwo ultralekkie

Niniejszym publikujemy Interpelację do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie amatorskiego lotnictwa cywilnego wystosowaną przez posła Krzysztofa Zarembe

Czy „europejskie LSA" ożyje? - wrażenia z Konferencji Generalnej EMF w Madrycie

Czy „europejskie LSA" ożyje? - wrażenia z Konferencji Generalnej EMF w Madrycie

Zaistniała sytuacja, która może stać się symbolicznym rozstajem dróg w europejskim lotnictwie lekkim

Konsultacje w sprawie Ustawy o zmianie Ustawy Prawo Lotnicze

Aeroklub RP

W wyniku wieloletnich, usilnych starań ARP, a ostatnio pozytywnej współpracy z nowym rządem, a w szczególności z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiada zmiany przepisów w stosunku do lotnictwa amatorskiego

Lotnictwo ultrallekie

Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej nie ustaje w wysiłkach na rzecz zmiany przepisów dotyczących lotnictwa amatorskiego w Polsce i wprowadzenia regulacji

Czy ARiMR wyłączy z dopłat lotniska użytku wyłącznego i lądowiska?

Lądowisko Konopki

Na stronie ARiMR pojawił się niepokojący komunikat o wyłączeniu z dopłat lotnisk, pól golfowych, boisk sportowych, pasów zieleni na innych terenach zielonych

Skarga ARP na bezczynność ULC - wyrok w sprawie

Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej

Niniejszym publikujemy List otwarty Prezesa Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej Wiesława Filoska odnośnie wyroku sądu w kwestii skargi na opieszałość Urzędu w wydawaniu decyzji

List otwarty ARP w odpowiedzi na informację Wiceprezesa ds. Standardów Lotniczych ULC

Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej

Poniżej publikujemy list otwarty Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiedzi na informację Wiceprezesa ds. Standardów Lotniczych ULC opublikowaną 11 czerwca na portalu dlapilota.pl

Sprawozdanie z Konferencji Generalnej Europejskiej Federacji Mikrolotowej 2014

Konferencja Generalna Europejskiej Federacji Mikrolotowej Malta 2014

W połowie października w Maltańskim miasteczku St. Julians odbyła się Konferencja Generalna Europejskiej Federacji Mikrolotowej.

Odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa w Krośnie

I Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Amatorskim

W dniach 31.05 – 01.06.2014 odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Amatorskim w Krośnie

Drugie spotkanie w Departamencie Lotnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Spotkanie w Departamencie Lotnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (29 stycznia 2014)

W dniu 29 stycznia br  w Departamencie Lotnictwa  Ministerstwa  Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie Dyrektora Departamentu Pana Marka Kachaniaka z dora

Komentarz ARP do postanowienia Sądu Okręgowego w Koszalinie

Aeroklub RP

Bardzo ucieszyło nas ostateczne postanowienie w sprawie zmiany nazwy

Aeroklub RP postanowienie sądu

Aeroklub RP

W połowie 2013 roku, Lotnicza Amatorska Federacja Rzeczypospolitej Polskiej wnioskowała o zmianę nazwy na Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej.

Odpowiedź Ministerstwa Transportu na wniosek Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej

Aeroklub RP

7 października 2013 r., Wiesław Filosek, Prezes Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpił do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z wnioskiem o upoważnienie organizacji

„Zgoda na konstruktywną współpracę”

Wiesław Filosek w samolocie. fot. W. Filosek

Pragnę w paru zdaniach odnieść się do bardzo sympatycznego wywiadu

Sprawozdanie z Konferencji EMF

Aeroklub RP

Zabytkowe miasto Porto gościło w dniach 12 - 13 października kolejną Konferencję Generalną i Walne Zebranie Europejskiej Federacji Mikrolotowej (EMF).

Nadchodzi cenowa rewolucja w nowoczesnych systemach pokładowych?

Cenowa rewolucja w nowoczesnych systemach pokładowych?

Czy możliwe jest stworzenie glass cocpitu, którego cena nie przekraczała by kwoty koniecznej, do zakupu tanich, analogowych przyrządów pokładowych?

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych: Urządzenia latające UL

Aeroklub RP

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych podpisane przez ministra Rynasiewicza wprowadza nowy podział i nowe kategorie w lotnictwie cięższym, lekkim

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

Motolotnia

Wiceminister transportu Zbigniew Rynasiewicz dnia 6.09 2013 podpisał  rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych.