Seminarium instruktorskie

Seminarium instruktorskie - umożliwiamy Ci spełnienie jednego z warunków na wznowienie uprawnień instruktorskich. 

Tematyka najbliższego seminarium będzie dotyczyć przede wszystkim problematyki zapobiegania wypadkom i incydentom lotniczym wśród początkujących pilotów. Waga tego zagadnienia jest znana wszystkim instruktorom a odpowiednia znajomość przepisów prawa i procedur może uchronić przed niepożądanymi sytuacjami. 

Seminarium poprowadzi Pan Edmund Klich – przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Pan Maciej Lasek – zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.  

Termin szkolenia: do ustalenia
Szkolenie odbędzie się jeśli chętnych uczestników będzie co najmniej 10 osób.

Miejsce szkolenia: sala wykładowa, ul. Księżycowa 3, Warszawa.

Cena szkolenia: 450 PLN

Płatność prosimy dokonać przelewem na konto nr 34 1160 2202 0000 0001 0740 1114 z dopiskiem "Opłata za SI". Właścicielem konta jest Unitedsky sp z o.o. ul Księżycowa 3, 01-934 Warszawa.

MIEJSCE NA SZKOLENIU GWARANTOWANE JEST JEDYNIE PO SKONTAKTOWANIU SIĘ Z ORGANIZATORAMI SZKOLENIA.

JAR-FCL 1.355 FI(A) - przedłużenie lub wznawianie ważności uprawnienia (patrz Załączniki 1 i 2 do JAR-FCL 1.330 i 1.345).

(patrz AMC FCL 1.355(a)(2)
(patrz IEM FCL 1.355)

(a) Posiadacz uprawnienia instruktora pilotażu (samoloty) (FI(A) ubiegający się o przedłużenie jego ważności musi spełnić dwa spośród trzech poniższych warunków:

(1) wykonać w okresie ważności uprawnienia, co najmniej 100 godzin lotów szkolnych jako FI, CRI, IRI lub egzaminator, z których 30 godzin musi byc uzyskane w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę wygaśnięcia ważności uprawnienia FI. Jeżeli przedmiotem przedłużenia jest uprawnienie instruktora szkolenia w lotach wg wskazań przyrządów na samolotach (IRI(A)) to z powyższych 30 godzin co najmniej 10 godzin musi byc szkoleniem w lotach wg wskazań przyrządów na samolotach;

(2) uczestniczyć w okresie ważności uprawnienia instruktora (FI) w zatwierdzonym przez władzę lotniczą seminarium doszkalającym dla instruktorów pilotażu (FI) (patrz AMC FCL 1.355(a)(2));

(3) zaliczyć w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających termin wygaśnięcia uprawnienia kontrolę umiejętności podaną w Załącznikach 1 i 2 do JAR-FCL 1.330 i 1.345.

(b) Posiadacz uprawnienia instruktora pilotażu (samoloty) (FI(A)) ubiegający się o wznowienie jego wygasłej ważności musi w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających wniosek o wznowienie spełnić wymagania podane w ust. (a)(2) i (a)(3) powyżej.

Program szkolenia.

1. Obowiązujace zasady i przepisy lotnicze z podkreśleniem znajomości zakresu wymagań JAR-FCL i JAR-OPS.
2. Przepisy krajowe.
3. Naruszanie przepisów i odpowiedzialność karna.
4. Nauczanie i uczenie się.
5. Metodyka szkolenia.
6. Rola instruktora.
7. Czynnik ludzki.
8. Bezpieczeństwo lotu, zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym.
9. Zapoznanie z biuletynami samolotowych wypadków i incydentów lotniczych.
10. Zasady pilotażu.
11. Nawigacja i radionawigacja.
12. Szkolenie w lotach wg przyrzadów.
13. Pogoda i sposoby uzyskiwania informacji meteo.

Chcesz uczestniczyć w szkoleniu wypełnij formularz rejestracyjny  albo zadzwoń tel 501 409 787.