easyJet wzywa Unię Europejską do zaniechania polityki lotniczego protekcjonizmu

Carolyn McCall

Dziś prezes easyJet, Carolyn McCall podczas swojego wystąpienia w Brukseli wezwała Unię Europejską do zaniechania działań promujących protekcjonizm w europejskim lotnictwie, który polega na ochronie systemu przydziału slotów i obsługi naziemnej.

Publikacje EASA

EASA

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała nowe informacje techniczne. Ostatnia z nich dotyczy PART- M i PART 145 (wersja skonsolidowana).

Unijna polityka w zakresie zewnętrznych stosunków w dziedzinie lotnictwa

Unia Europejska

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że 27 września br. na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Mobilność i Transport Komisji Europejskiej opublikowano Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów:

FPL2012 Plan Lotu ICAO

ICAO

Z dniem 15 listopada 2012 r. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) wprowadza zmiany w zawartości i formacie formularza planu lotu zgodnie ze Zmianą nr 1 do Procedur Służb Żeglugi Powietrznej - Służby Ruchu Lotniczego (PANS-ATM), Doc 4444, 15 Edycja.

Zdalnie sterowane systemy lotnicze (Remotely Piloted Aircraft Systems - RPAS)

RPAS

Komisja Europejska opracowała dokument roboczy „W kierunku europejskiej strategii na rzecz rozwoju cywilnych zastosowań zdalnie sterowanych systemów lotniczych (RPAS)”.

Rozporządzenie w sprawie usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Unii

Unia Europejska

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że na stronach Parlamentu Europejskiego został opublikowany projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Unii.

Program Zadań prawotwórczych EASA 2013-2016

EASA

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że na stronach internetowych EASA została opublikowana decyzja Dyrektora Wykonawczego EASA 2012/013/R z dnia 4 września br.

Opinia EASA

EASA

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego poinformował, że EASA opublikowała Opinię nr 03/2012 dotyczącą projektu nowych Rozporządzeń wykonawczych WE (IR) w zakresie wykonywania operacji lotniczych

Jeden wpis do licencji dla Pipera Malibu Meridian i Jetprop DLX

Piper Malibu Meridian

Stowarzyszenie AOPA Germany odniosło sukces w próbach wpłynięcia na EASA, aby ta traktowała samoloty Piper Malibu Meridian i Piper Jetprop, jako jeden typ do cel&oacut

EASA wycofuje się z kosztownej dyrektywy dot. transponderów

EASA

IAOPA uratowała miliony euro właścicieli samolotów GA w związku ze swoją udaną walką o wycofanie dyrektywy zdatności do lotu,

Ankieta: Co po 15 listopada 2012?

Nowy FPL - co po 15 listopada 2012?

Po wakacyjnej przerwie, wznawiamy lubiane przez naszych czytelników i nas ankiety. Tym razem pytamy o zmiany które wejdą w życie po 15 listopada 2012 roku.

3 wydanie SMM

ULC

Na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego,  zamieszczona została 3 edycja ICAO 9859 3rd Edition Safety Management Manual. 

Modyfikacja pól formularza FPL

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego n swojej stronie internetowej przypomina o zbliżającym się terminie wprowadzenia istotnych zmian w zawartości niektórych pól w planie lotu.

Przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji (...) - Rozporządzenie Komisji UE

Unia Europejska

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Projekt założeń EASA do zadań prawotwórczych

EASA

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż EASA na swoich stronach internetowych opublikowała projekt założeń (ToR) do dwóch zadań prawotwórczych: RMT 0232 i RMT 0233 (operacje komercyjne na samolotach jednosilnikowych).

Konsultacje w sprawie schematu opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej

Komunikacja w j. migowym w MTBiGM

Sekretarz Stanu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusz Jarmuziewicz poinformował, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

AOPA: Znormalizowane zasady mogą oznaczać zmiany dla wielu pilotów

AOPA

Wymogi ujednoliconych europejskich przepisów ruchu lotniczego - SERA (Standardised European Rules of the Air) ustanowione przez Komisję Europejską wejdą w życie pod koniec tego roku i jak twierdzi Stowarzyszenie AOPA

PART-FCL – podsumowanie

Unitedsky/EASA

Na podsumowanie cyklu o PART-FCL przedstawiamy materiał otrzymany na spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w dniu 05.07.2012 roku

Zmiana w zakresie zapewnienia zgodności prawa krajowego z przepisami Rozporządzenia PE i Rady EU

Ustawa Prawo Lotnicze

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego zostało opublikowane pismo z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odnośnie projektu zmiany ustawy Prawo Lotnicze

PART-FCL – zał. III – uznawanie licencji + IR w działalności niekomercyjnej

Unitedsky/EASA

Uznawanie licencji pilota z uprawnieniami IR dotyczące działalności niekomercyjnej.