Projekt rozporządzenia UE w sprawie zgłaszania zdarzeń w lotnictwie cywilnym

ULC

Komisja Europejska przedstawiła nowy projekt rozporządzenia w sprawie zgłaszania zdarzeń w lotnictwie cywilnym. KE proponuje m.in. nowe zasady lepszej ochrony pasażerów linii lotniczych

ULC zaprasza na seminarium w sprawie OPS-ów

ULC

Piotr Ołowski, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaprasza przedstawicieli  operatorów lotniczych certyfikowanych wg przepisów EU-OPS i JAR-OPS 3 na seminarium poświęcone nowym europejskim przepisom operacyjnym

Ochrona prawna publikacji AIS

PAŻP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przypomina, że publikacje AIS, w tym AIP Polska (z wyjątkiem NOTAM), podlegają ochronie prawnej, w szczególności: Ustawy z dnia 4 l

Posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

UE (flaga)

W Brukseli odbyło się posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii.

Przedstawiciel ULC w Sesar Joint Undertaking

ULC

W odpowiedzi na ofertę współpracy Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (Single European Sky ATM Research) z państwowymi władzami nadzorującymi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podjął decyzję z zgłoszeniu aplikacji eksperta ULC.

Prezes ULC w ECAC

European Civil Aviation Conference

Pan Piotr Ołowski, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) wziął udział  w 139 posiedzeniu Dyrektorów Generalnych Lotnictwa Cywilnego - DGCA (ECAC) w Paryżu

Rozporządzenie SERA

Aeroklub Polski
W związku z wejściem w życie z dniem 04.12.20012 rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) nr 923/2012  z dnia 26 września 2012r. ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych,  dotyczących służb

FAQ: Kiedy zostaną wprowadzone nowe przepisy PART - FCL i jaki będą najbardziej istotne zmiany w systemie licencjonowania?

EASA

Rozporządzenie UE nr 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 miało być stosowane od dnia 8 kwietnia 2012 r.

PLAN LOTU – zmiany

Flight plan (obrazek)

Z dniem 15 listopada 2012 r. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) wprowadza zmiany w zawartości i formacie formularza planu lotu zgodnie ze Zmianą nr 1 do Procedur Służb Żeglugi Powietrznej - Służby Ruchu Lotniczego (PANS-ATM), Doc 4444, 15 Edycja.

KE chce zawieszenia na rok opłat za CO2 od przewoźników spoza UE

UE (flaga)

By poprawić atmosferę negocjacji ws. emisji CO2 w międzynarodowym lotnictwie, komisarz UE ds. klimatu Connie Hedegaard zaproponowała, by zwolnić na rok przewoźników lądujących w UE lub startujących z UE z płacenia za unijne pozwolenia na emisję CO2.

Wykonywanie lotów z lotnisk użytku wyłącznego - projekt rozporzadzenia

paragraf

Urząd Lotnictwa Cywilnego  przekazał do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej projekt rozporządzenia w sprawie wykonywania lotów z lotnisk użytku wyłącznego z prośbą o skierowanie do dalszych prac legislacyjnych.

AOPA: Czy EASA zmieni swoje podejście odnośnie stanowienia przepisów?

EASA

Do końca lipca 2013 r.

Przepisy komercyjnego transportu lotniczego nie powinny odnosić się do GA

EASA Your Safety is our Mission

Najnowsze przepisy ‘accelerate-stop’ dla dwusilnikowych samolotów turbośmigłowych, których wprowadzenie zakłada Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

Spotkanie partnerskie EASA - NAAs

Kolonia (Niemcy)

W Kolonii odbyło się trzynaste partnerskie spotkanie krajowych władz lotnictwa cywilnego (NAA’s) i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

Bezpieczeństwo w lotnictwie - na szczeblu europejskim

bezpieczeństwo

W dniu 29 października 2012 r. w Luksemburgu miało miejsce posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii.

Nowe przepisy OPS

UE (flaga)

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że zgodnie z art. 10 pkt 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 965/2012 z dnia 5 października 2012

Posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

UE (flaga)

29 października br. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Maciej Jankowski weźmie udział w posiedzeniu Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, które odbędzie się w Luksemburgu.

Nowe przepisy OPS

podpis

W dniu 25/10/2012 Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r.

KE pozywa Polskę przed Trybunał UE za opłaty lotniskowe, żąda kary

młotek

Komisja Europejska pozywa Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE w związku z niewdrożeniem unijnej dyrektywy dotyczącej opłat lotniskowych.

Już za miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady wypełniania planu lotu! Sprawdź co się zmieni

flight plan

Od autora: Na wstępie chciałbym bardzo podziękować pani Wiwianie Grzybowskiej, która nie szczędziła mi nigdy czasu i pomocy w dość zawiłej specyfice nowych przepisów ICAO z tego zakresu.