KE broni przepisów o prawach pasażerów lotniczych

UE (flaga)

Zmiany w przepisach o prawach pasażerów to ogólnie bardzo dobra propozycja i kolejny krok naprzód we wzmacnianiu tych praw, choć są pewne delikatne kwesti

Rozpoczął się proces ratyfikacji Konwencji pekińskiej i Protokołu pekińskiego

ICAO, ULC

W dniu 23 sierpnia 2013 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan Piotr Ołowski zwrócił się do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z wnioskiem

Zmiany prawa UE w zakresie operacji lotniczych

paragraf

W dniu 25 sierpnia 2013 roku weszło w życie Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 800/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Stanowisko Aeroklubu Polskiego ws. pomocy państwa na rzecz portów lotniczych

Aeroklub Polski

W związku z publikacją przez Komisję Europejską projektu nowych Wytycznych UE dotyczących pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych, Mi

Projekt zmian przepisów dotyczących praw pasażerów linii lotniczych

paragraf

Z dniem 1 lipca 2013 roku w Radzie Unii Europejskiej rozpoczęły się intensywne prace nad zmianą przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i R

Posiedzenie Komitetu EASA w Brukseli

EASA

W dniach od 10 do 12 lipca 2013 roku w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu EASA pod przewodnictwem Komisji Europejskiej z udziałem delegacji państw członkowskich Unii E

Informacja dotycząca zmiany zapisów kodeksu granicznego Schengen

paragraf

W dniu 26 czerwca 2013 roku zostało przyjęte rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 610/2013 zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

Rozporządzenie wykonawcze UE dotyczące odstępów międzykanałowych

UE (flaga)

Informujemy, że  11 lipca br.

Konsultacje nowych Wytycznych KE ws. pomocy państwa dla portów lotniczych i przewoźników

Konsultacje społeczne

Informujemy, że Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje nowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych.

Rola i zadania państwowej władzy nadzroującej (NSA)

Single European Sky (ilustracja)

Skuteczne działanie państwowej władzy nadzorującej (National Supervisory Authority), w odniesieniu do instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, jest jednym z

Nowe przepisy UE, a kwestia bezpieczeństwa lotniczego w Polsce

Maciej Lasek, PKBWL & EU

Raportowanie zdarzeń lotniczych jest jednym z filarów systemu bezpieczeństwa w lotnictwie.

Spotkanie Zespołu roboczego ds. wdrożenia rozporządzenia Komisji (UE) nr 73/2010

ULC

W dniu 19 czerwca w siedzibie Urzędu lotnictwa Cywilnego odbyło się, zorganizowane przez Departament Żeglugi Powietrznej, czwarte spotkanie Zespołu roboczego ds.

ULC: Zaproszenie na warsztaty ISOSA/ISAGO

ULC

W dniach od 1 do 2 lipca 2013 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbędą się warsztaty w obszarze IOSA/ISAGO skierowane do władz lotniczych państw członkowskich EC

Pakiet SES II + (Single European Sky)

EU

W dniu 11 czerwca 2013 roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet o nazwie „SES II+”, w ramach którego wnioskuje o zmianę czterech rozporządzeń ustanawiaj

Spotkanie ws. władzy lotniczej dla lotnictwa państwowego

DSAE: Spotkanie ws. władzy lotniczej dla lotnictwa państwowego

Szef Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP, płk pil.

Gaśnice halonowe i ich zamienniki

Gaśnice

Informujemy, że na stronie Depatramentu Techniki Lotniczej Urzędu Lotnictwa Cywilnego została zamieszczona uaktualniona informacja

Baltic FAB: fakty i mity

FAB - EASA

Historia europejskich FAB-ów (Functional Airspace Blocks) będących filarem idei Single European Sky sięga w 2004 roku.

KE wycofała skargę przeciwko Polsce za niewdrożenie dyrektywy ws. opłat lotniskowych

UE (flaga)

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w dniu 25 kwietnia 2013 roku Komisja Europejska wycofała skargę dotyczącą niewdrożenia

Poprawki PE do europejskiego projektu rozporządzeń ws. handlingu

paragraf

Urząd Lotnictwa Cywilnego uprzejmie informuje, iż w ramach trwających prac nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady regulującego tematykę

Zaproszenie na seminarium w obszarze FSTD

ULC

W związku ze zmianą przepisów dotyczących szkoleniowych urządzeń symulacji lotu FSTD, Departament Personelu Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaprasza na seminar