Projekt rozporządzenia RM w spr. Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporzadzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony

Decyzje Prezesa ULC w sprawie zarządzania ciągłą zdatnoscią

ulc_logo
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 26 września br. wydał Decyzję w sprawie odstępstwa dla organizacji obsługowych certyfikowanych wg.

Samorząd może dostać za darmo grunt na utworzenie lotniska cywilnego

gazetaprawna.pl

NOWE PRAWO - Samorządy są, jak na razie, tylko teoretycznie zainteresowane tworzeniem lotnisk.

Rozporządzenie MI w sprawie wymagań procedur międzynarodowych (...)

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań procedur międzynarodowych dla systemó

Dopłaty z samorządów regionalnych do nierentownych połączeń lotniczych?

gazetaprawna.pl

Brak połączenia lotniczego odstrasza inwestorów od atrakcyjnych biznesowo regionów.

Kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Lotnicze

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że zakończone zostały prace nad kolejnym projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo Lotnicze. Projekt został skierowany do konsultacji społecznych.

Wojsko może przekazać lotniska na potrzebny cywilne.... już za dwa dni?

Dziennik Ustaw 144

22 sierpnia 2008 wejdzie w życie ustawa z 10 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Dziennik Urzędowy ULC

ulc_logo

Informujemy, że ukazał się 9 numer Dziennika Urzędowego ULC.

Komunikat PAŻP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Informacja PAŻP w sprawie kampanii prasowej Ryanair dotyczącej opłat nawigacyjnych:

Stanowisko ULC w sparwie finansowania pomocy pasażerom niepełnosprawnym

ulc_logo

W związku z wejściem w życie w dniu 26 lipca 2008 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury

ulc_logo

Powstał projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego dostępny w ramach konsultacji społecznych.

Zakładanie nowych portów lotniczych

Ministerstwo Infrastruktury

Konferencja zorganizowana z inicjatywy Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka, odbyła się 24 czerwca br.

Prawo krajowe

Prawo lotnicze:

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze (2009-06-09):