SERA i minima VFR, En-Route IR, definicja dnia/nocy i praktyki instruktorskie

ULC spotkanie konsultacyjen w sprawie minimów VFR i dobrych praktyk instruktorskich, 24 marca 2014

Hasła z tytułu artykułu, były tematem poniedziałkowych konsultacji społecznych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Na zaproszenie V-ce prezesa ULC, dr.

PILNE : czasu coraz mniej, a co z wprowadzeniem SMS w Waszej organizacji?

paragraf

Jednym z  wymagań nadzoru lotniczego jest przeprowadzenie szkoleń personelu organizacji lotniczych w zakresie SMS z równoczesnym wprowadzeniem Systemu Zarządzania

FAQ: Kiedy zostaną wprowadzone nowe przepisy PART - FCL i jaki będą najbardziej istotne zmiany w systemie licencjonowania?

EASA

Rozporządzenie UE nr 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 miało być stosowane od dnia 8 kwietnia 2012 r.

PART-FCL – podsumowanie

Unitedsky/EASA

Na podsumowanie cyklu o PART-FCL przedstawiamy materiał otrzymany na spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w dniu 05.07.2012 roku

PART-FCL – zał. III – uznawanie licencji + IR w działalności niekomercyjnej

Unitedsky/EASA

Uznawanie licencji pilota z uprawnieniami IR dotyczące działalności niekomercyjnej.

PART-FCL – załącznik III - licencje wydawane przez kraje trzecie

Unitedsky/EASA

Załącznik III do Rozporządzenia nr 1178/2011 dotyczy warunków uznawania licencji wydawanych przez kraje trzecie lub w ich imieniu.

PART-FCL – załącznik II – śmigłowce

EASA/Unitedsky (śmigłowce)

Dzisiaj – ciąg dalszy Załącznika II do Rozporządzenia, który  dotyczy także warunków konwersji krajowych licencji oraz uprawnień śmigłowcowych.

PART-FCL – załącznik II (samoloty)

EASA/Unitedsky (samolot)

Załącznik II Rozporządzenia omawia warunki konwersji krajowych licencji oraz uprawnień samolotowych i śmigłowcowych.

PART-FCL – dodatek 9 – sterowce

Zeppelin (współczesna wersja)

Szczegółowe wymagania dotyczące sterowców ….

PART-FCL – dodatek 9 – pionowzloty

EASA/Unitedsky (śmigłowce)

Tym razem omówimy szczegółowe wymagania dotyczące pionowzlotów zawarte w dodatku 9

Szkolenia dla przewoźników AOC

AN-2

Ośrodek Szkolenia Lotniczego Unitedsky, wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu na szkolenia wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących przewoźników

PART-FCL – dodatek 9 – śmigłowce

EASA/Unitedsky (śmigłowce)

Szczegółowe wymagania dotyczące śmigłowców omówione są również w dodateku 9 do Rozporządzenia 1178/2011.
 

PART – FCL – dodatek 9 - samoloty wodne

Unitedsky/EASA

Dodatek 9 omawia także uprawnienia na klasę – samoloty wodne.

PART – FCL – dodatek 9 cd.

Unitedsky/EASA

Dodatek 9 Rozporządzenia w części B uszczegóławia wymagania dotyczące samolotów.

PART-FCL – dodatek 9

Unitedsky/EASA

Dalsza cześć Dodatku 9 omawia szczegółowe wymagania dotyczące samolotów.
 

PART-FCL – dodatek 8 i 9

Unitedsky/EASA

Dodatek 8 do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1178/2011 dotyczy przenoszenie zaliczania części IR z kontroli umiejętności na klasę lub typ.

PART – FCL - załogi w lotnictwie cywilnym cz. 3

Unitedsky/EASA

Dzisiaj, o przenoszeniu zaliczania części IR z kontroli umiejętności na klasę lub typ oraz o szkoleniu, egzaminie praktycznym oraz kontroli umiejętności do licencji MPL, ATPL, uprawnień na typ i klasę, a także kontroli umiejętności do uprawnień IR.

PART - FCL - załogi w lotnictwie cywilnym część 2

Unitedsky/EASA

Dzisiaj ciąg dalszy - Dodatku 7 - IR egzamin praktyczny

PART – FCL – załogi w lotnictwie cywilnym

Unitedsky/EASA

Przed długim weekendem majowym omawiamy Dodatek 7 – IR egzamin praktyczny.

PART-FCL – szkolenie modułowe do IR

Unitedsky/EASA

W tej cześci omówimy Dodatek 6 Rozporządzenia dotyczący szkoleń modułowych do uprawnień IR.