Blog Mikołaja Doskocza – Loty w nocy i IMC samolotami jednosilnikowymi

Cessna 208 Caravan (fot. P. Alejandro Diaz (praca własna)/GFDL/Wikimedia Commons)

W komentarzu pod artykułem dotyczącym lotów IFR samolotami jednosilnikowymi jeden z Czytelników słusznie zwrócił mi uwagę, że nie wspomniałem o dokumencie EASA

Spotkanie w PAŻP w sprawie stref w Beskidzie Wyspowym

Paralotnie (fot. psp.org.pl)

14 listopada 2016 roku, w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące planowanych stref TRA w Beskidzie Wyspowym

Zmiany w rankingu pilotów i zgłaszaniu lotów XC do rankingu pilotów

Paralotnia (fot. Jacek Profus)

Na posiedzeniu Komisji Lotniowej i Paralotniowej Aeroklubu Polskiego w dniu 27 października 2016 r. zostały zatwierdzone zmiany w regulaminie rankingu pilotów oraz uchwalono nowe zasady przy zgłaszaniu lotów XC do rankingu pilotów

Konsultacje EASA nt. wdrożenia wymogów ICAO

EASA

Konsultacje EASA nt. wdrożenia wymogów ICAO w zakresie służb ruchu lotniczego do porządku prawnego UE

Konsultacje EASA

EASA

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) rozpoczęła konsultacje dwóch dokumentów (Notice of Proposed Amendment 2016-09(A) i 2016-09(B))

EASA proponuje zmniejszyć wymagania dla pilotów

EASA proponuje zmniejszyć wymagania dla pilotów

EASA, w ramach „Planu działania dotyczącego lotnictwa ogólnego” (General Aviation Road Map) zwraca uwagę na potrzebę ułatwienia szkolenia dla pilotów starających się o licencje niekomercyjne

Jednolite zasady bezpieczeństwa na lotniskach w UE

Komisja Europejska

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, Komisja Europejska proponuje stworzenie unijnego systemu certyfikacji sprzętu, który wykorzystywany jest do kontroli bezpieczeństwa w portach lotniczych

ULC: Komunikat w sprawie TBO

Silnik tłokowy (fot. ilot.edu.pl)

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w dniu 29 sierpnia 2016 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podpisał Wytyczne nr 9 w sprawie okresów międzyremontowych silników tłokowych

EASA proponuje zaostrzenie procedur dotyczących badania pilotów

EASA

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) zaproponowała we wtorek wzmocnienie kontroli medycznych, jakie muszą przechodzić piloci

Konsultacje przepisów UE dot. systemu skuteczności działania i opłat nawigacyjnych

Komisja Europejska

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie oceny ex-post przepisów w zakresie Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej

Spotkanie PAŻP z lekarzami orzecznikami lotnictwa cywilnego

Spotkanie PAŻP z lekarzami orzecznikami lotnictwa cywilnego (fot. PAŻP)

W styczniu 2017 roku wchodzą w życie wytyczne rozporządzenia KE 2015/340 regulujące, miedzy innymi, kwestie badań lotniczo lekarskich obowiązkowych dla służb ruchu lotniczego

Szkolenie CRM

ULC

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przypomina, że od dnia 1 października 2016 roku zaczynają obowiązywać Decyzje Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2015/022/R oraz 2015/023/R

Propozycje przepisów EASA w zakresie AIS/AIM

EASA

Na stronie internetowej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) zostały opublikowane propozycje przepisów dotyczące zapewniania Służby Informacji Lotniczej (AIS) oraz Zarządzania Informacją Lotniczą (AIM)

Konsultacje w sprawie opłat nawigacyjnych w ULC

ULC

W dniu 19 maja 2016 roku w siedzibie Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące opłat nawigacyjnych (trasowych i terminalowych)

Spotkanie w Straży Granicznej – Nowe i ostateczne zasady latania w strefach

Paralotnie na niebie (fot. cumulus24.pl)

We wtorek (19 kwietnia) w siedzibie Bieszczadzkiego Oddziału SG odbyło się spotkanie w sprawie wykonywania lotów paralotniowych w rejonie Bieszczadów i Beskidu N

ULC: Komunikat dotyczący szkoleń UPRT

ULC

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przypomina, że od dnia 4 maja 2016 r. zaczyna obowiązywać Decyzja Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2015/012/R z 4 maja 2015 r

Konferencja Lotnicza 2016 w Rzeszowie

Konferencja Lotnicza 2016 w Rzeszowie (fot. konferencja-lotnicza.pl)

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA i Koło Naukowe EUROAVIA zaprasza na „Konferencję Lotniczą 2016” w Rzeszowie

Jakie są obowiązki linii lotniczych wobec pasażera?

Samolot na niebie - paragraf

Przezorny zawsze ubezpieczony. Przed podróżą samolotem warto zapoznać się z prawami, jakie nam przysługują

Marcowy Przegląd Lotniczy już w sprzedaży

Przegląd Lotniczy 03/2016

Marcowy Przegląd Lotniczy już w e-kiosku oraz w drodze do prenumeratorów i salonów prasowych

Podsumowanie Fazy Komitetowej 207. Sesji Rady ICAO

Sesja Rady ICAO (fot. ulc.gov.pl)

W dniach 11- 29 stycznia 2016 r. odbyła się faza komitetowa 207. Sesji Rady ICAO