Lotnisko Babice

Lotnisko Babice

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego pojawiło się częściowe wyjaśnie

Pozytywna opinia Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody

Port Lotniczy Lublin S.A.

Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody, podejmując stosowną uchwałę, pozytywnie zaopiniowała wniosek spółki Port Lotniczy Lublin SA o zdjęcie ochronności części

Krótkie kompendium na temat świateł

Wyniki ankiety: Stroboskopowe światła antykolizyjne, włączam
Stroboskopowe światła antykolizyjne, włączam:

Wprowadzenie do stosowania Książki Mechanika Lotniczego

ulc_logo

W dniu 06 listopada 2008 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wprowadził do stosowania Książkę Mechanika Lotniczego

Nowy 30-godzinny format TAF

TAF (Terminal Aerodrome Forcast)
Od 5 listopada 2008 roku zgodnie z poprawką 74 (Amendment 74) do Aneksu 3 ICAO, obowiązuje nowy, 30 godzinny format depeszy TAF (Terminal Aerodrome Forcast).

Informacja o zimowym rozkładzie lotów 2008/2009

ulc_logo

W nowym sezonie lotniczym ZIMA 2008/2009 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zatwierdził 54 rozkłady obcych przewoźników lotniczych, wykonujących regularne przewozy na trasach do/z RP.

Sprzedaż paliw na lotniskach Aeroklubów wkrótce możliwa

aeroklubpolski.jpg

Prezes Aeroklubu Polskiego, Gromosław Czempiński ogłosił, że w dniu 23.10.2008 roku Komisja przegłosowała wniosek o skierowaniu projektu ustawy o zmianie Ustawy Prawo Ener

Dokumenty Komisji Europejskiej COM(2008) 582 wersja ostateczna

ulc_logo

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów

Szkolenia z prawa lotniczego

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego, poprzez swoje Centrum Szkoleniowe, rozpoczął prowadzenie szkoleń z zakresu znajomości prawa lotniczego.

Kwestionariusz EASA

ulc_logo

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu zgłaszanemu ze strony branży lotniczej, podjęła działania zmierzające do opracowania sys

Zakończony etap procesu naliczania i zatwierdzania opłat nawigacyjnych

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, jako instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej, wypełniając przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 15 maja 2007 r

Decyzje Prezesa ULC w sprawie zarządzania ciągłą zdatnoscią

ulc_logo
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 26 września br. wydał Decyzję w sprawie odstępstwa dla organizacji obsługowych certyfikowanych wg.

Part M

EASA

W Europie odnotowano niewielki oddźwięk w związku z konsultacjami dotyczącymi Part M.

Dziennik Urzędowy ULC

ulc_logo

Uprzejmie informujemy że, ukazał się 10 numer Dziennika Urzędowego ULC.

Komunikaty Prezesa ULC

ulc_logo

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2 września 2008 r.

Wprowadzenie EA36 na potrzeby pokazów lotniczych nad lotniskiem Radom-Piastów (EPRP)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY!

Projekt drugiego pakietu przepisów dotyczących Jednolitej Przestrzeni Powietrznej - SES II

ulc_logo

W dniu 25 czerwca 2008 roku, Kolegium Komisarzy Komisji Europejskiej przyjęło projekt drugiego pakietu przepisów dotyczących Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES II)