Ogłoszenia - dam pracę

dodaj ogłoszenie o pracy

Szanowni Pracodawcy!

Zachęcamy do umieszczenia ogłoszeń. Cennik w linku poniżej:

Cennik ogłoszeń

Pytania odnośnie ogłoszeń prosimy kierować na adres: praca@dlapilota.pl lub bezpośrednio pod nr telefonu +48 510 090 033

ogłoszenie wyróżnione
7/1/2022
Instruktor szkolenia śmigłowcowego (138684)

Ośrodek szkolenia lotniczego w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko instruktora szkolenia śmigłowcowego do prowadzenia szkoleń lotniczych PPL(H) na Robinsonie R44.

Wymagania:

 • ważne uprawnienia instruktora śmigłowcowego FI(H),
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B,
 • mile widziane FI bez ograniczenia

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w młodym zespole,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • wynagrodzenie zależne od posiadanych umiejętności i uprawnień.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: szkolenia.pplh@wp.pl z dopiskiem "Praca - Instruktor śmigłowcowy".


Imię i nazwisko / firma:
-
Telefon:
-
E-mail:
szkolenia.pplh@wp.pl
ogłoszenie wyróżnione
5/1/2022
Operator systemu mobile mapping (138675)

Visimind Group jest firmą o międzynarodowym zasięgu, zajmującą się pozyskiwaniem i opracowywaniem zobrazowań dwu i trójwymiarowych w mobilnych technologiach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych (skaning laserowy) w oparciu o zastosowanie systemów lokalizacji satelitarnej i nawigacji inercjalnej. W związku z ciągłym rozwojem firmy poszukujemy kandydata na stanowisko:    
 
Operator systemu mobile mapping

Zakres obowiązków:

 • obsługa systemu fotogrametrycznego,
 • współpraca z pilotem jako członek załogi statku powietrznego – planowanie oraz nawigacja,
 • efektywne raportowanie i komunikacja z kierownikami projektów, komórkami operacyjnymi oraz innymi działami,
 • terminowe oraz rzetelne ukończenie powierzonych zadań.

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia średniego lub wyższego technicznego,
 • umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami pomiarowymi,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy oraz skuteczności działania,
 • dobrej znajomości języka angielskiego, pozwalającej na swobodną komunikację,
 • komunikatywności, otwartości, wysokiej kultury osobistej,
 • odpowiedzialności, samodzielności i zaangażowania w wykonywaną pracę,
 • dyspozycyjności, praca na terenie Polski oraz Europy,
 • prawa jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • możliwość zatrudnienia w dużej międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w innowacyjnej firmie z wieloletnią tradycją i  silnym uznaniem,
 • pracę w międzynarodowym środowisku,
 • przyjazną atmosferę i otwarte środowisko pracy,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i zaangażowania w pracę,
 • liczne szkolenia podnoszące kwalifikacje ,
 • możliwość awansu zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@visimind.pl z dopiskiem
Operator systemu mobile mapping


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – zwanego dalej RODO, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Visimind Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby postępowania rekrutacyjnego jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od ich otrzymania. Administrator Danych nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji między narodowej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Wobec powyższego prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy rekrutacyjnej do celów związanych z organizacją procesu rekrutacyjnego w obecnym procesie rekrutacyjnym jak również w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez Spółkę Visimind Ltd SP. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn”


Imię i nazwisko / firma:
Visimind
Telefon:
-
E-mail:
rekrutacja@visimind.pl
ogłoszenie wyróżnione
30/12/2021
Kierujący lotami - Lotnisko Leszno (EPLS) (138496)

Lotnisko Leszno sp. z o.o. poszukuje do współpracy osoby na stanowisko kierującego lotami. Praca w niepełnym wymiarze godzinowym, w formie ustalonego miesięcznego grafiku.

Dyżury 12 godzinne (w tym 1 godz. przerwy). Minimalny wymiar godzin: 24 w miesiącu.
Wynagrodzenie: 40 zł/h (łączny koszt pracodawcy) - forma umowy wg uznania zatrudnianego.

Praca odbywa się na mobilnej, klimatyzowanej wieży wyposażonej w niezbędny sprzęt taki jak radiostacja, radiostacja zapasowa, łączność wewnętrzna, komputer z dostępem do internetu, lokalny podgląd ADS-B + FLARM, nagrywanie korespondencji, dostęp do monitoringu oraz danych meteorologicznych ze stacji lotniskowej.

Dyżury są planowane w weekendy od marca do końca października.
Dodatkowe dyżury również na czas zawodów/targów i innych imprez, głównie w okresie wakacyjnym.

Kogo poszukujemy:

 • Osoby z ważnym lub wygasłym ŚK AFIS, ŚK FIS, licencją kontrolerską z językiem angielskim ICAO lvl 4.
 • Dla osób przyjezdnych proponujemy nocleg oraz dostosowanie grafiku do potrzeb (np. dyżury dwa dni pod rząd).

Do obowiązków kierującego należeć będzie:

 • nadzór nad sytuacją ruchową
 • współpraca z dyżurnym
 • rejestrowanie operacji lotniczych
 • wydawanie NOTAM
 • udzielanie informacji o sytuacji ruchowej na lotnisku

Kierowanie odbywa się wg zasad określonych w rozporządzeniu o kierującym lotami. Lotnisko w Lesznie nie posiada certyfikowanej służby AFIS (ale będzie do tego dążyć).

Zarządzający oferuje szkolenie wstępne oraz płatny dyżur próbny.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. CV lub mail opisujący doświadczenie można wysłać na adres info@lotniskoleszno.pl w terminie do 30 stycznia 2022. Kontakt telefoniczny +48 577215344.


Imię i nazwisko / firma:
Lotnisko Leszno sp. z o.o.
Telefon:
+48 577215344
E-mail:
info@lotniskoleszno.pl
ogłoszenie wyróżnione
29/12/2021
Kapitan samolotu odrzutowego do bazy we Wrocławiu (138494)

Jet Story Sp. z o. o. poszukuje kandydatów na stanowisko: Kapitana samolotu odrzutowego do bazy we Wrocławiu

Idealny kandydat powinien:

 • znać język angielski w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
 •  cechować się wysoką kulturą osobistą
 • być elastyczny i dyspozycyjny
 • posiadać nienaganną opinię w swoim aktualnym środowisku pracy
 • posiadać bardzo dobrze rozwinięte umiejętności współpracy i komunikacji z ludźmi

Minimalne wymagania lotnicze:

 • licencja ATPL
 • 1 500 h TT
 • 500 h PIC
 • ICAO Level 4
 • Doświadczenie JET / Turboprop

Kandydatów spełniających powyższe wymagania prosimy o wysłanie CV na adres pilotjob@jetstory.com z dopiskiem „Pilot” w tytule wiadomości.

Jet Story Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


Jeżeli chcieliby Państwo aby aplikacja była brana pod uwagę w przypadku kolejnych rekrutacji, prosimy o dołączenie do CV klauzuli:  Wyrażam dobrowolną zgodę na wielokrotne przetwarzanie przez Jet Story Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 47 („Spółka”) moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku, chyba że wcześniej zgoda zostanie wycofana. Oświadczam, że zostałem/am poinformowana o moich uprawnieniach w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę.

Administratorem danych jest Jet Story Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 47, („Spółka”). Dane osobowe zbierane są dla potrzeb rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody, także przetwarzanie dla potrzeb przyszłych rekrutacji organizowanych przez Spółkę. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny dla potrzeb przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji, a jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych - przez okres jednego roku, chyba że wcześniej wycofa Pan/Pani zgodę.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym, Spółka może przetwarzać także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia te dotyczą procesu rekrutacji przez okres trzech lat. W tym celu Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
- w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby obecnej rekrutacji – art. 221 § 1 Kodeksu Pracy;
- w przypadku, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji¬ - zgoda, którą może Pani/Pan w każdym czasie wycofać, poprzez powiadomienie Spółki o tym fakcie pod adresem: dataprotection@jetstory.com
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji.

Jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Może Pani/Pan także wnieść skargę do organu nadzorczego wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe możemy powierzyć dostawcom usług IT z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa danych.
Informujemy, że nie przekażemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 


Imię i nazwisko / firma:
Jet Story
Telefon:
-
E-mail:
pilotjob@jetstory.com
ogłoszenie wyróżnione
29/12/2021
Mechanik Lotniczy (Personel Wspomagający) w Jet Story (138492)

Jet Story Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko: Mechanik Lotniczy (Personel Wspomagający)

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie średnie techniczne, lotnicze,
 • Znajomość języka angielskiego – czytanie dokumentacji i instrukcji,
 • Mile widziane doświadczenie w obsłudze samolotów,
 • Mile widziana umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną,

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

 • Obsługa liniowa i hangarowa,
 • Weryfikacja usterek i ich naprawa,

OFERUJEMY:

 • Ciekawą pracę w młodym zespole,
 • Możliwość intensywnego rozwoju zawodowego.

CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres: rektutacja@jetstory.com z dopiskiem Part145 w tytule wiadomości

Jet Story Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 
Jeżeli chcieliby Państwo aby aplikacja była brana pod uwagę w przypadku kolejnych rekrutacji, prosimy o dołączenie do CV klauzuli:  Wyrażam dobrowolną zgodę na wielokrotne przetwarzanie przez Jet Story Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 47 („Spółka”) moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku, chyba że wcześniej zgoda zostanie wycofana. Oświadczam, że zostałem/am poinformowana o moich uprawnieniach w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę.

Administratorem danych jest Jet Story Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 47, („Spółka”). Dane osobowe zbierane są dla potrzeb rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody, także przetwarzanie dla potrzeb przyszłych rekrutacji organizowanych przez Spółkę. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny dla potrzeb przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji, a jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych - przez okres jednego roku, chyba że wcześniej wycofa Pan/Pani zgodę.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym, Spółka może przetwarzać także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia te dotyczą procesu rekrutacji przez okres trzech lat. W tym celu Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
- w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby obecnej rekrutacji – art. 221 § 1 Kodeksu Pracy;
- w przypadku, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji¬ - zgoda, którą może Pani/Pan w każdym czasie wycofać, poprzez powiadomienie Spółki o tym fakcie pod adresem: dataprotection@jetstory.com
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji.

Jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Może Pani/Pan także wnieść skargę do organu nadzorczego wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe możemy powierzyć dostawcom usług IT z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa danych. Informujemy, że nie przekażemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 


Imię i nazwisko / firma:
Jet Story
Telefon:
-
E-mail:
rektutacja@jetstory.com
ogłoszenie wyróżnione
23/12/2021
Inspektor do spraw ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych GA (138372)


Imię i nazwisko / firma:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Telefon:
-
E-mail:
rekrutacja@ulc.gov.pl
ogłoszenie wyróżnione
23/12/2021
Asystent/Asystentka Działu Inżynierskiego (lotnictwo) (138362)

ALL4JETS jest firmą założona w 2013 roku przez grupę doświadczonych specjalistów branży lotniczej. Przez pierwsze lata swojej działalności wypracowaliśmy sobie markę rzetelnego partnera wśród szeregu przewoźników lotniczych, firm leasingowych oraz organizacji obsługi technicznej statków powietrznych w kraju i na świecie.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:
 
Asystent/Asystentka Działu Inżynierskiego (lotnictwo)
 
Zakres obowiązków:

 • Wsparcie działu w zadaniach administracyjnych
 • Wspieranie procesów finansowych w dziale inżynierskim  (m.in. rejestrowanie, wystawianie i wysyłanie faktur)
 • Wspieranie procesów kadrowych w dziale  (m.in. rozliczanie list obecności, wsparcie obiegu dokumentów kadrowych, organizowanie stanowisk pracy, itp.)
 • Wsparcie w procesach rekrutacji
 • Organizacja wyjazdów służbowych i ich rozliczanie
 • Koordynacja zakupów na potrzeby działu
 • Wsparcie w zarządzaniu programem szkoleń i kompetencji personelu
 • Zarządzanie dokumentami, korespondencją oraz pismami działu
 • Współpraca z innymi działami
 • Obsługa spraw biurowych
 • Obsługa programów komputerowych związanych z procesami w firmie

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w środowisku prowadzenia biura, działalności gospodarczej lub podobnej
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
 • Wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel i Word)
 • Umiejętność skutecznego poszukiwania informacji
 • Umiejętność organizacji wyjazdów zagranicznych
 • Bardzo dobrze rozwinięta umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 • Terminowość, rzetelność, skrupulatność i dbałość o detale
 • Wychodzenie z inicjatywą w celu usprawnienia procesów
 • Motywacja do pracy w lotnictwie, mile widziana

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Możliwość zdobywania nowych doświadczeń
 • Udział w ciekawych projektach
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Współpracę w zagranicznymi klientami w języku angielskim
 • Pracę w grupie pasjonatów i profesjonalistów
 • Pracę w miłej i przyjaznej atmosferze


CV i krótki list motywacyjny prosimy przesłać na adres mailowy: rekrutacja@all4jets.com z dopiskiem „Asystent/Asystentka Działu Inżynierskiego”

Na aplikacje czekamy do 31.01.2022 roku.


Prosimy o dopisanie do CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w treści załączonego CV oraz dodatkowych danych dobrowolnie podanych przeze mnie w procesie rekrutacyjnym, przez All4Jets Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie 02 - 146, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 48, w celu przedstawiania ofert dotyczących zatrudnienia oraz przeprowadzania procesów rekrutacyjnych.

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych kontrahentom All4Jets Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie 02 - 146, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 48, na potrzeby prowadzonych procesów rekrutacyjnych.
 


Imię i nazwisko / firma:
-
Telefon:
All4jets
E-mail:
rekrutacja@all4jets.com
ogłoszenie wyróżnione
22/12/2021
Pierwszy oficer do bazy w Warszawie (138335)

 Jet Story Sp. z o. o. poszukuje kandydatów na stanowisko: Pierwszego Oficera do bazy w Warszawie

Idealny kandydat powinien:

 • znać język angielski w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
 • cechować się wysoką kulturą osobistą
 • być elastyczny i dyspozycyjny
 • posiadać nienaganną opinię w swoim aktualnym środowisku pracy
 • posiadać bardzo dobrze rozwinięte umiejętności współpracy i komunikacji z ludźmi

Minimalne wymagania lotnicze:

 • licencja ATPL(A) frozen
 • nalot ogólny – 1 000 h
 • nalot ME JET – 500 h
 • ICAO Level 4
 • ważne uprawnienie IR ME

Kandydatów spełniających powyższe wymagania prosimy o wysłanie CV na adres pilotjob@jetstory.com z dopiskiem „Pilot” w tytule wiadomości.

Jet Story Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.Jeżeli chcieliby Państwo aby aplikacja była brana pod uwagę w przypadku kolejnych rekrutacji, prosimy o dołączenie do CV klauzuli:  Wyrażam dobrowolną zgodę na wielokrotne przetwarzanie przez Jet Story Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 47 („Spółka”) moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku, chyba że wcześniej zgoda zostanie wycofana. Oświadczam, że zostałem/am poinformowana o moich uprawnieniach w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę.

Administratorem danych jest Jet Story Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 47, („Spółka”). Dane osobowe zbierane są dla potrzeb rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody, także przetwarzanie dla potrzeb przyszłych rekrutacji organizowanych przez Spółkę. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny dla potrzeb przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji, a jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych - przez okres jednego roku, chyba że wcześniej wycofa Pan/Pani zgodę.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym, Spółka może przetwarzać także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia te dotyczą procesu rekrutacji przez okres trzech lat. W tym celu Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
- w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby obecnej rekrutacji – art. 221 § 1 Kodeksu Pracy;
- w przypadku, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji¬ - zgoda, którą może Pani/Pan w każdym czasie wycofać, poprzez powiadomienie Spółki o tym fakcie pod adresem: dataprotection@jetstory.com
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji.

Jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Może Pani/Pan także wnieść skargę do organu nadzorczego wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe możemy powierzyć dostawcom usług IT z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa danych. Informujemy, że nie przekażemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 


Imię i nazwisko / firma:
Jet Story
Telefon:
-
E-mail:
pilotjob@jetstory.com
ogłoszenie wyróżnione
21/12/2021
Kierownik Monitorowania Zgodności w Smart Jet (138327)


Imię i nazwisko / firma:
Smart Jet
Telefon:
-
E-mail:
praca@smart-jet.pl
ogłoszenie wyróżnione
21/12/2021
Safety Manager w Smart Jet (138326)


Imię i nazwisko / firma:
Smart Jet
Telefon:
-
E-mail:
praca@smart-jet.pl