PPL(A)

Zapraszamy na szkolenie teoretyczne do licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A), które rozpocznie się w październiku br.

Nowość! Możesz odświeżyć swoje wiadomości z wybranego przedmiotu. Przyjdź do nas jako "wolny słuchacz".

Szkolenie lotnicze na licencje turystyczną rozpoczyna się od kursu teoretycznego, który wprowadza w tajniki wiedzy lotniczej. Zajęcia odejmują zagadnienia z nawigacji, meteorologii, budowy samolotu  i wielu innych tematów pozwalających zapoznać się z zasadami poruszania się w przestrzeni powietrznej. Dopiero po ukończeniu części teoretycznej można wsiąść do samolotu rozpoczynając cześć praktyczną szkolenia jako pilot-uczeń.
 
Aby umożliwić Państwu możliwość latania w już tym sezonie lotniczym zapraszamy na szkolenie teoretyczne,  które odbędzie się w trybie intensywnego kursu skróconego obejmującego 84 godziny wykładów zorganizowanych w trybie 6 zjazdów weekendowych w okresie maj-czerwiec br.
 
Tryb skrócony szkolenia umożliwia  najskuteczniejszy sposób pozyskania wiedzy lotniczej. Podczas wykładów zapoznani zostaną Państwo z najistotniejszymi zagadnieniami a nauka własna w domu zmobilizuje do indywidualnego zgłębiania tematów.  Kursanci wyposażeni zostaną w materiały pomocowe przygotowane przez wykładowców, które będą pomocne w nauce własnej. Dodatkowo każda osoba będzie miała dostęp do bazy learningu, która  służyć będzie między innymi do bieżącego utrwalania zdobywanej wiedzy.

Specjalnie dla naszych kursantów wprowadzamy nowy przedmiot na kursie PPL (A) - frazeologia lotnicza w języku angielskim.

Mając na uwadze wymagania ICAO dotyczące znajomości języka angielskiego wśród personelu lotniczego oraz wiedząc jak ważne są właściwe podstawy komunikacji lotniczej przygotowaliśmy specjalny blok tematyczny. Obejmować on będzie omówienie zasad prowadzenia korespondencji lotniczej oraz wyrażeń z frazeologii proceduralnej w języku angielskim.

Wykładowcami będą najlepsi specjaliści i znawcy tematyki lotnictwa cywilnego. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym. Pozytywny wynik tego egzaminu oraz ukończenie całego kursu będzie poświadczone stosownym certyfikatem i da możliwość rozpoczęcia szkolenia praktycznego.
 
Miejsce: Lotnisko Babice EPBC, sala wykładowa, ul. Księżycowa 3, Warszawa
Cena: 1950 zł
Termin:  październik - grudzień 2009
 
Chcesz uczestniczyć w szkoleniu wypełnij formularz rejestracyjny  lub zadzwoń 501 409 787.