Paliwa lotnicze WARTER AVIATION

Piloci powinni znać każdy aspekt związany z eksploatacją wykorzystywanych przez nich statków powietrznych. Istotnymi, ale często pomijanymi czynnikami mającymi wpływ na bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych, są zagadnienia związane z paliwami lotniczymi. Warto zapoznać się z teorią paliw, ich właściwościami i charakterystykami.

Takie dane mogą pomóc nam zrozumieć zachodzące procesy bądź też podjąć właściwe decyzje w momencie gdy znajdziemy się w powietrzu i będziemy musieli bazować jedynie na własnej wiedzy.

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom środowiska lotniczego, wraz z firmą Warter Aviation stworzyliśmy repetytorium, które w zamierzeniach ma stać się zbiorem przydatnych informacji z tego zakresu wiedzy. Będziemy w nim cyklicznie umieszczali informacje dotyczące produktów benzynowych i olejowych dla rynku general aviation.