Technik śmigłowca

(ogłoszenie nr 45761)

REKTOR – KOMENDANT WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE

 ogłasza

OTWARTY KONKURS

Ośrodka Szkolenia Lotniczego

na stanowisko TECHNIK ŚMIGŁOWCA

do obsługi technicznej śmigłowców w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego

Wymagania konieczne:

  • licencja na obsługę statku powietrznego zgodna z PART 66;
  • uprawnienie do obsługi śmigłowców z silnikiem tłokowym (kategoria B1.4);
  • preferowane inne uprawnienia dotyczące obsługi śmigłowców;
  • podstawowa znajomość języka angielskiego;
  • pozytywne orzeczenie lekarskie;
  • gotowość do pracy w różnych porach doby.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie:

  • aktualnego CV ze zdjęciem,
  • listu motywacyjnego (podania o przyjęcie do pracy),
  • kserokopii dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach,
do dnia 29.01.2014 r. na adres Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, ul. Dywizjonu 303 

nr 35, 08 – 521 Dęblin, z dopiskiem na kopercie: „propozycja zatrudnienia na stanowisko TECHNIK ŚMIGŁOWCA”. Przysłanych aplikacji nie zwracamy, a po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego zostaną one komisyjnie zniszczone.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. W procesie kwalifikacji kandydaci będą opiniowani przez Zespół ds. zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych powołany Zarządzeniem Rektora Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Warunki pracy, wynagrodzenie, forma i okres zatrudnienia, będą ustalone oddzielnie w trybie indywidualnym  z zakwalifikowanymi kandydatami.

Do CV i listu motywacyjnego prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych w zakresie niezbędnym w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Imię i nazwisko / Firma:
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Telefon:
(sekretariat) – 81 5517760
E-mail:
81 5517760