Inżynier w Dziale Inżynieringu Organizacji Obsługowej Part 145 w LPR

(ogłoszenie nr 45715)

SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe aktualnie poszukuje kandydatów na stanowisko inżyniera w Dziale Inżynieringu Organizacji Obsługowej Part 145. Dokumenty (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres e-mail:

m.czarnowski@lpr.com.pl

z dopiskiem w temacie: REKRUTACJA – INŻYNIER – Imię Nazwisko

Główne zadania:

 • Przygotowywanie pakietów kart obsługowych i pomocniczej dokumentacji wykonawczej dotyczącej zlecanych obsług;

 • Wspomaganie procesu usuwania usterek i obsługi wykonywanej przez personel techniczny oraz dostarczanie dodatkowych danych obsługowych;

 • Monitorowanie zapisów z pokładowych rejestratorów lotu oraz szczegółowa analiza wytypowanych przypadków;

 • Kontakt z przedstawicielami producentów statków powietrznych oraz jego wyposażenia w zakresie uzgodnień technicznych.

Kryteria naboru:

 • Wykształcenie wyższe techniczne lotnicze lub inne wyższe techniczne i minimum 1 rok pracy w lotnictwie (wyjątkowo dopuszcza się uzyskanie dyplomu w ciągu najbliższych 6 miesięcy);

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym posługiwać się anglojęzyczna dokumentacja techniczna oraz na prowadzenie korespondencji pisemnej i ustnej w języku angielskim;

 • Umiejętność pracy w zespole;

 • Asertywność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;

 • Praktyka przy obsłudze statków powietrznych lub w środowisku lotniczym będzie dodatkowym atutem.

Przebieg rekrutacji:

 • Weryfikacja CV – zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjna;

 • Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

W toku postepowania kwalifikacyjnego kandydat może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych dokumentów niewymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

Informacja o warunkach zatrudnienia:

 • Miejsce pracy: SP ZOZ LPR ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa

 • Wymiar etatu: pełen etat

 • Tryb pracy: zmianowy, docelowo 24/7

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami. Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane. W aplikacji prosimy zawrzeć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Imię i nazwisko / Firma:
SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Telefon:
22 22 99 931
E-mail:
m.czarnowski@lpr.com.pl