Szef Szkolenia w Aeroklubie Ziemi Pilskiej

(ogłoszenie nr 34620)

Dyrektor Aeroklubu Ziemi Pilskiej ogłasza nabór na stanowisko Szefa Szkolenia w Aeroklubie Ziemi Pilskiej.

Wymagania formalne:
1. Uprawienia zgodne z przepisami JAR-FCL dla HT i CFI.
2. Dobra znajomość prawa i przepisów lotniczych w zakresie licencjonowania personelu latającego i certyfikacji ośrodków szkolenia lotniczego.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne.
5. Obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość dokumentów szkoleniowo-operacyjnych Aeroklubu Polskiego.
2. Mile widziane uprawnienia instruktorskie w zakresie PL(G).
3. Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.
4. Dyspozycyjność, samodzielność i kreatywność.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej www.azp.pila.pl lub telefonicznie +48 606 765 402.

Imię i nazwisko / Firma:
Aeroklub Ziemi Pilskiej
Telefon:
+48 606 765 402
E-mail:
slawomirpalus@wp.pl