Inspektor d/s Jakości - audytor

(ogłoszenie nr 31899)

Międzynarodowa firma lotnicza SkyTaxi
poszukuje osoby do pracy w Dziale Jakości na stanowisku:
„Inspektor d/s Jakości - audytor”


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie audytów zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego oraz w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu,

 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów oraz przedstawianie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień,

 • wykonywanie zadań zleconych przez Kierownika Jakości,

 • przeprowadzanie audytów doraźnych w przypadku pojawienia się przesłanek mogących wskazywać na fakt występowania nieprawidłowości,

 • prowadzenie czynności sprawdzających, mających na celu ocenę dostosowania audytowanej działalności do wniosków zawartych w sprawozdaniach z audytu,

 • ocena zgodności z wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi

 • wykonywanie działań związanych z poprawą standardów jakości i bezpieczeństwa w komórkach spółki.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie średnie lub wyższe

 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku audytora, bądź w organizacjach lotniczych

 • ogólna znajomości przepisów PART:145, M, 66, OPS, JAR-FCL

 • ukończone szkolenia dla audytorów wewnętrznych , znajomość technik audytowania

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

 • biegła obsługa komputera i pakietu MS Office


Miejsce pracy: Wrocław

Oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia

 • Atrakcyjne wynagrodzenie powiązane z systemem motywacyjnym

 • Możliwość rozwoju osobistego oraz nabycia doświadczenia

W przypadku zainteresowania powyższą ofertą prosimy o nadsyłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz dokumentami potwierdzającymi przebieg pracy zawodowej i edukacji na adres:
praca@skytaxi.aero

Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2012 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)

logo_skytaxi.png
Imię i nazwisko / Firma:
SkyTaxi Sp.z o.o
Telefon:
+48 693188700
E-mail:
kkr@skytaxi.aero