Zarząd Aeroklubu Bydgoskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora

(ogłoszenie nr 29797)

Zarząd Aeroklubu Bydgoskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora


Zakres obowiązków:

 • realizacja celów statutowych stowarzyszenia,

 • zarządzanie operacyjne i finansowe AB,

 • prowadzenie działalności gospodarczej AB,

 • nadzór nad pozyskiwaniem oraz utrzymywaniem niezbędnych certyfikatów,

 • przygotowanie i realizację projektów rozwojowych AB

 • pozyskiwanie nowych członków do AB,

 • współpraca z organami lotniczymi RP,

 • współpraca z władzami na szczeblu samorządowym i centralnym,

 • promocja działalności AB w środowisku lotniczym i poza nim.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • Preferowane wykształcenie wyższe.

 • Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym.

 • Samodzielność, zaangażowanie i skuteczność w osiąganiu celów.

 • Zdolności interpersonalne i reprezentacyjne.

 • Dyspozycyjność, rozumiana jako gotowość do pracy poza ustalonymi godzinami.

 • Umiejętność obsługi komputera - pakiet biurowy, Internet, podstawowa obsługa urządzeń peryferyjnych.

 • Mile widziana znajomość tematyki lotnictwa sportowego.

 • Mile widziane uprawnienia lotnicze.

 • Mile widziana znajomość języka angielskiego.

 

Oferty w formie elektronicznej prosimy składać na adres rekrutacja.aeroklub.bydgoski@gmail.com

Oferty pisemne z dopiskiem REKRUTACJA prosimy kierować na adres:

AEROKLUB BYDGOSKI
BIEDASZKOWO 28D
85-157 BYDGOSZCZ


Termin składania wniosków do 24.06.2012

Do przesłanych dokumentów należy dołączyć oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 
 

Imię i nazwisko / Firma:
Aeroklub Bydgoski
Telefon:
52 373 26 68
E-mail:
rekrutacja.aeroklub.bydgoski@gmail.com