Dyrektor Aeroklubu Krakowskiego

(ogłoszenie nr 29244)

Zarząd Aeroklubu Krakowskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Aeroklubu Krakowskiego


Stowarzyszenie prowadzi działalność szkoleniową i popularyzacyjną w zakresie lotnictwa cywilnego. Bazą Stowarzyszenia jest lotnisko w Pobiedniku Wielkim.

Zakres obowiązków związanych ze stanowiskiem:

 • realizacja celów statutowych stowarzyszenia,

 • zarządzanie operacyjne Aeroklubem Krakowskim,

 • budżetowanie i zarządzanie finansowe aeroklubem,

 • współpraca z organami lotniczymi RP,

 • współpraca z władzami na szczeblu samorządowym i centralnym,

 • pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym dotacji unijnych,

 • prowadzenie działalności gospodarczej Aeroklubu Krakowskiego,

 • nadzór nad pozyskiwaniem oraz utrzymywaniem niezbędnych certyfikatów,

 • promocja działalności Aeroklubu Krakowskiego w środowisku lotniczym

 • oraz poza nim.


Idealny kandydat będzie posiadał:

 • wykształcenie wyższe,

 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w tym dwa lata na stanowisku kierowniczym,

 • znajomość zagadnień związanych z lotnictwem cywilnym,

 • dyspozycyjność,

 • umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi i prowadzenia projektów,

 • umiejętność prowadzenia akcji marketingowych,

 • uczciwość, sumienność i systematyczność,

 • wysoka komunikatywność,

 • umiejętność szybkiego uczenia się.


Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość przepisów unijnych z zakresie programów pomocowych i dotacji unijnych.


Oferujemy:

 • uczestnictwo w interesujących projektach,

 • możliwość rozwoju zawodowego w branży związanej z lotnictwem cywilnym.

 


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu oraz listu motywacyjnego na adres:

biuro@aeroklubkrakowski.pl

 

Termin nadsyłania ofert ubiega z dniem 15.05.2012r.


Dokumenty prosimy zaopatrzyć w klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Imię i nazwisko / Firma:
Zarząd Aeroklubu Krakowskiego
Telefon:
12345671
E-mail:
biuro@aeroklubkrakowski.pl