Pilot - dowódca śmigłowca HEMS

(ogłoszenie nr 29183)

SP ZOZ Lotnicze pogotowie Ratunkowe
ogłasza nabór na stanowisko
Pilot - dowódca śmigłowca HEMS


Wymagane kwalifikacje kandydatów:

 • Spełnienie wymagań określonych w Dodatku 1 do JAR-OPS 3(d) - (c)(3)(ii).

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum 4 ICAO.

 • Preferowany wiek - nieukończone 45 lat.

 

Termin nadsyłania podań wraz z CV i szczegółowym życiorysem lotniczym:
8 maja 2012 r.

Dokumenty proszę przesyłać na adres:
b.florczak@lpr.com.pl

Termin rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami:
15 maja 2012 r.

Zakres rozmów kwalifikacyjnych:

 • Znajomość obowiązujących przepisów lotniczych.

 • Sprawdzian na symulatorze EC135 w zakresie elementarnej radionawigacji VOR / NDB.

 • Sprawdzian z praktycznej umiejętności posługiwania się językiem angielskim (niezależnie od posiadanego poziomu ICAO) w zakresie:

  • tłumaczenie i rozumienie Instrukcji użytkowania w locie EC135,

  • rozumienie korespondencji radiowej (ATIS, sytuacje ruchowe),

  • opis własnej drogi "lotniczej" z uwzględnieniem uczestnictwa w zdarzeniach lotniczych.


Prosimy o dołączenie do zgłoszenia klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).”

Imię i nazwisko / Firma:
Lotnicze Pogotowie Ratonkowe
Telefon:
12345671
E-mail:
b.florczak@lpr.com.pl