Główny Księgowy

(ogłoszenie nr 29042)

Aeroklub Polski – Polski Związek Sportów Lotniczych
to istniejące od 1919 roku stowarzyszenie, obecnie zrzeszające kilka tysięcy członków, tworzących największą w Polsce organizację reprezentującą środowisko i sporty lotnicze, Członek Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI),
poszukuje osoby na stanowisko;

Główny Księgowy


Opis stanowiska:

 • zapewnienie sprawnej obsługi finansowo-księgowej stowarzyszenia,

 • aktualizacja polityki rachunkowości,

 • prowadzenie ksiąg stowarzyszenia,

 • zarządzanie pracą zespołu księgowego,

 • przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych,

 • kontakt i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, NBP),

 • miesięczne sporządzanie raportów dla władz stowarzyszenia,

 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych,

 • rozliczanie kosztów i przychodów w czasie

 • sporządzanie prognoz finansowych

 • planowanie i nadzorowanie płatności (przelewy) wobec banków i innych instytucji finansowych, dostawców i firm usługowych,

 • przeprowadzanie kontroli kosztów działalności stowarzyszenia,

 • analizowanie i ocena aktualnych wyników finansowych firmy, przedstawianie Zarządowi mocnych i słabych stron stowarzyszenia z punktu widzenia finansów,


Wymagania:

 • co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego lub innym kierowniczym stanowisku w dziale księgowym,

 • doświadczenia w pracy w instytucjach sportowych rozliczających dotacje zewnętrzne

 • doświadczenie i dobra znajomość zagadnień związanych z tworzeniem sprawozdań łącznych z wyników kilku jednostek

 • umiejętność opracowywania analiz finansowych (budżetów, kontroli kosztów, biznesplanów),

 • znajomość systemów komputerowych wspierających prace finansowo – księgowe/ mile widziany RAKS,

 • umiejętność realnej oceny sytuacji, samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność, odporność na stres.

 • znajomość przepisów podatkowych CIT, VAT, PIT, kodeksu pracy, ZUS, prawa unijnego.

 • biegła znajomość ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych,


Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego w atrakcyjnej branży lotnictwa cywilnego,

 • Pracę od 1 maja 2012 roku, pełną wyzwań w dynamicznie zmieniającej się organizacji.

 

Aplikacje (CV + list motywacyjny)
prosimy przesyłać do dnia 23 kwietnia 2012 r. na adres elektroniczny:
biuro@aeroklubpolski.pl.


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

Imię i nazwisko / Firma:
Aeroklub Polski
Telefon:
12345678765
E-mail:
biuro@aeroklubpolski.pl