Dyrektor zarządzający – konkurs

(ogłoszenie nr 123752)

Zarząd Aeroklubu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Aeroklubu

Aeroklub Wrocławski jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność statutową oraz gospodarczą w celu umożliwienia swoim członkom realizację działalności lotniczej. Aeroklub prowadzi działalność w zakresie szkoleń lotniczych, sportów lotniczych, usług i techniki lotniczej.

Opis stanowiska Dyrektora

 • Dyrektor Aeroklubu jest odpowiedzialny za kierowanie działalnością stowarzyszenia, jego rozwój, wyniki finansowe oraz organizację pracy podległych pracowników

Główne obowiązki dyrektora

 • realizacja i rozwój działalności statutowej oraz członkowskiej,
 • dbałość o finanse i rentowność prowadzonej działalności gospodarczej,
 • planowanie i realizacja działań związanych z działalnością Aeroklubu,
 • odpowiedzialność za politykę jakości,
 • przestrzeganie warunków certyfikatów organizacji szkoleniowej,
 • organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, organizacji obsługowej,
 • skuteczne zarządzenie zespołem i rozwój kompetencji pracowników,
 • zarządzanie działalnością Aeroklubu zgodnie z uchwałami i wytycznymi Zarządu,
 • współpraca z zewnętrznymi organizacjami i instytucjami,
 • promowanie wizerunku Aeroklubu Wrocławskiego
 • raportowanie do zarządu

Podstawowe wymagania stawiane kandydatom

 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi
 • umiejętność i doświadczenie w planowaniu i realizacji budżetów oraz umiejętność analizy kosztów i realizacji założeń budżetowych,
 • rozwój działalności sportowej oraz koncepcji rozwoju sportowego w poszczególnych sekcjach aeroklubu,
 • dyspozycyjność i odpowiednie zdolności kierownicze,
 • posiadanie pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • wykształcenie wyższe

Dodatkowe atrybuty

 • doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem i zespołem pracowników,
 • znajomość zagadnień lotnictwa sportowego,
 • doświadczenie w działalności społecznej, w sporcie, w organizacjach non-profit,
 • znajomość prawa o stowarzyszeniach oraz przepisów regulujących działalność w obszarze lotnictwa ogólnego,
 • znajomość języka angielskiego.

Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Aeroklubu Wrocławskiego
 • kandydat na nie pełnić funkcji we władzach innego stowarzyszenia o o profilu lotniczym

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty

 • Cv
 • Kopia dyplomu uczelni wyższej
 • Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Ogólna koncepcja funkcjonowania Aeroklubu

Data ważności oferty do 31.05.2020

Zainteresowane osoby proszone są przesłanie CV oraz kopii pozostałych dokumentów dotyczących konkursu na adres: zarzad@aeroklub.wroc.pl

W CV prosimy umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm.)

Informujemy, że Administratorem danych jest Aeroklub Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu 50-348 przy ul. Sienkiewicza 108-110. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy

http://www.aeroklub.wroc.pl
https://www.facebook.com/WrocLoveSkyClub/

awr_logo_280.jpg
Imię i nazwisko / Firma:
Aeroklub Wrocławski
Telefon:
+48 661923280
E-mail:
zarzad@aeroklub.wroc.pl