Dyrektor aeroklubu

(ogłoszenie nr 118126)

Aeroklub Ziemi Pilskiej ogłasza nabór na stanowisko: Dyrektora aeroklubu

Miejsce pracy: Piła

Aeroklub Ziemi Pilskiej jest stowarzyszeniem lotniczym, którego głównym celem jest popularyzacja lotnictwa i umożliwianie aktywności lotniczej jego członków. W ramach prowadzonej działalności aeroklub organizuje szkolenia lotnicze oraz prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o posiadany sprzęt i certyfikaty.

Podstawowe wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: zarządzanie, prawo, administracja lub ekonomia);
 • minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2 letnie na stanowisku kierowniczym z samodzielnością budżetową;
 • umiejętność realizacji zadań bieżących przy jednoczesnej realizacji zadań długoterminowych;
 • znajomość prawa o stowarzyszeniach i spółek handlowych, prawa pracy oraz podstaw prawa lotniczego;
 • umiejętność pracy i współpracy w stowarzyszeniu oraz z władzami samorządowymi;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office;
 • nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec aeroklubu;
 • gotowość podjęcia pracy w systemie nienormowanego czasu pracy;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • posiadanie pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • podstawowa znajomość rachunkowości z zakresu pełnej księgowości;
 • umiejętność pracy i współpracy w stowarzyszeniu;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

Główne obowiązki na przedmiotowym stanowisku:

 • realizacja i rozwój działalności statutowej oraz członkowskiej aeroklubu;
 • zwiększanie efektywności i jakości działalności statutowej i gospodarczej aeroklubu;
 • odpowiedzialność za politykę jakości i przestrzeganie warunków posiadanych certyfikatów oraz pozwoleń;
 • skuteczne zarządzanie podległym zespołem pracowników i rozwojem ich kompetencji;
 • planowanie i realizacja wszelkich działań gospodarczo-finansowych związanych z działalnością aeroklubu;
 • tworzenie planów finansowych z udziałem osoby prowadzącej księgowość aeroklubu i zarządzanie budżetem;
 • ścisła współpraca z Zarządem aeroklubu;
 • zarządzanie działalnością aeroklubu zgodnie z uchwałami i wytycznymi Zarządu;
 • promowanie i marketing aeroklubu.

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającym się ośrodku lotniczym Północnej Wielkopolski;
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz uczestniczenie w ciekawych projektach;
 • ciekawe i wymagające środowisko pracy;
 • dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od wyników.

Przeciwwskazania:

 • aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodząca konflikt interesów wobec działalności aeroklubu;
 • pełnienie funkcji we władzach innego stowarzyszenia o profilu lotniczym.

Dokumenty wymagane przy składaniu aplikacji:

 • CV + list motywacyjny;
 • Kopia dyplomu uczelni wyższej;
 • Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • Zaświadczenie o niekaralności.

Osoby zainteresowane niniejszą ofertą proszone są o przesyłanie swoich aplikacji w formie elektronicznej na adres sekretariat@azp.pila.pl w terminie do 30 listopada 2019 roku. Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

logo_azp.png
ZałącznikRozmiar
Oferta_pracy_AZP.pdf322.91 KB
Imię i nazwisko / Firma:
Aeroklub Ziemi Pilskiej
Telefon:
606765402
E-mail:
sekretariat@azp.pila.pl