Instruktor UAVO INS (VLOS, BVLOS)

(ogłoszenie nr 116732)

NaviGate Sp. z o.o. – firma ekspercka z branży geoinformatycznej, autoryzowany dystrybutor marki DJI Enterprise oraz ośrodek szkolenia operatorów UAVO (VLOS, BVLOS, INS) wpisany do rejestru podmiotów szkolących Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod numerem 264RPS-07/2018, poszukuje do stałej współpracy (na terenie całej Polski):

Instruktorów UAVO INS (VLOS, BVLOS)

Firma NaviGate w ramach prowadzonego Ośrodka Szkoleniowego szkolenia.navigate.pl oraz dystrybucji bezzałogowych statków powietrznych DJI Enterprise prowadzi szkolenia UAVO na terenie całej Polski. Szkolenia odbywają się regularnie w miastach: Kraków, Wrocław, Warszawa, Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk. Firma w ramach realizowanych projektów oraz dystrybucji sprzętu BSP prowadzi także wiele szkoleń UAVO w innych miastach w Polsce.

W związku z licznymi realizowanymi projektami szkoleniowymi poszukujemy Instruktorów INS w celu nawiązania stałej i długoterminowej współpracy w ramach realizacji szkoleń UAVO prowadzonych lokalnie (w województwie, w którym mieszka Instruktor INS).

Zakres zadań:

 • prowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych przygotowujących do egzaminów na uzyskanie świadectwa kwalifikacji UAVO VLOS [>5 kg; do 25 kg] i BVLOS [>5 kg; do 25 kg],
 • prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
 • przeprowadzania egzaminów UAVO VLOS >5 kg (opcjonalnie).

Wymagania:

 • świadectwo kwalifikacji z ważnymi uprawnieniami UAVO VLOS, BVLOS, INS,
 • ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie,
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń UAVO VLOS i BVLOS potwierdzone pozytywnymi referencjami klientów,
 • doskonała znajomość prawa lotniczego,
 • pasja związana z lotnictwem i/lub bezzałogowymi statkami powietrznymi,
 • umiejętność przekazywania wiedzy,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • wysoka kultury osobista,
 • samodzielność oraz odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
 • prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • uprawnienia do przeprowadzania egzaminów UAVO VLOS >5 kg
 • praktyczna znajomość BSP oraz oprogramowania z oferty DJI Enterprise.

Oferujemy:

 • możliwość podjęcia stałej współpracy w ramach szkoleń UAVO VLOS i BVLOS realizowanych przez NaviGate na obszarze Polski;
 • wynagrodzenie godzinowe uzależnione od posiadanego doświadczenia;
 • możliwość rozliczenia na podstawie umowy o dzieło / zlecenia lub faktury VAT;
 • dostęp do najnowszych technologii z zakresu bezzałogowych statków powietrznych oraz oprogramowania m.in. DJI Enterprise;
 • współpracę z firmą będącą jednym z liderów rynku BSP w Polsce oraz zespołem ekspertów w zakresie bezzałogowych statków powietrznych i powiązanych z nimi technologiami.

Osoby zainteresowane podjęciem stałej współpracy prosimy o przesłanie CV wraz z adnotacją „dotyczy ogłoszenia INS”. Aplikacje prosimy kierować na adres: rekrutacja@navigate.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Działając świadomie i dobrowolnie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę NaviGate Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8a, w celu niezbędnym do realizacji aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NaviGate Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków,
2) Kontakt z Administratorem Danych osobowych: Navigate sp. z o. o., adres email: rekrutacja@navigate.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Imię i nazwisko / Firma:
NaviGate Sp. z o.o.
Telefon:
122002228
E-mail:
rekrutacja@navigate.pl