Dyrektor Aeroklubu Nowy Targ

(ogłoszenie nr 100285)

Aeroklub Nowy Targ ogłasza konkurs na stanowisko: DYREKTOR AEROKLUBU

Miejsce pracy: Nowy Targ

Opis stanowiska:
Dyrektor Aeroklubu jest odpowiedzialny za kierowanie działalnością stowarzyszenia, rozwój jego działalności, wyniki finansowe oraz organizację pracy podległych pracowników jak również pełni funkcje kierownicze związane z prowadzoną działalności lotniczą w zakresie operacji szkoleń lotniczych i przewozu lotniczego.

Wymagania:

 • min. 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym z samodzielnością budżetową;
 • umiejętność realizacji zadań bieżących przy jednoczesnej realizacji zadań długoterminowych;
 • umiejętności analityczne;
 • wysoka kultura osobista oraz profesjonalizm;
 • znajomość prawa o stowarzyszeniach i spółek handlowych;
 • umiejętność pracy i współpracy w stowarzyszeniu oraz z władzami samorządowymi;
 • podstawowe umiejętności pracy w ramach budżetu finansowego (krótko i długoterminowy);
 • gotowość do rozwijania wiedzy z zakresu uwarunkowań prawnych działalności lotnisk;
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu Office;
 • nieprowadzenie działalności konkurencyjnej dla pracodawcy;
 • gotowość podjęcia pracy w systemie nienormowanego czasu pracy,

Obowiązki:

 • realizacja i rozwój działalności statutowej oraz członkowskiej Aeroklubu;
 • zwiększanie efektywności i jakości działalności statutowej i gospodarczej Aeroklubu;
 • odpowiedzialność za politykę jakości i przestrzeganie warunków posiadanych certyfikatów oraz zezwoleń;
 • skuteczne zarządzanie podległym zespołem pracowników i rozwój ich kompetencji;
 • planowanie i realizacja wszelkich działań gospodarczo-finansowych związanych z działalnością Aeroklubu;
 • tworzenie planów finansowych z udziałem osoby prowadzącej księgowość Aeroklubu i zarządzanie budżetem;
 • ścisła współpraca z Zarządem Aeroklubu;
 • zarządzanie działalnością Aeroklubu zgodnie z uchwałami i wytycznymi Zarządu;
 • promowanie wizerunku Aeroklubu Nowy Targ;

Co dajemy:

 • umowę o pracę;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz uczestniczenie w ciekawych projektach;
 • zarządzanie kompleksową organizacją stowarzyszenia;
 • niepowtarzalny klimat pracy o charakterze pasjonującej przygody.

Dodatkowe atuty:

 • znajomość branży lotniczej;
 • komunikatywna znajomość j. angielskiego;
 • doświadczenie w sporcie / działalności społecznej / organizacjach NGO;
 • przedstawienie pisemnego planu rozwoju Aeroklubu Nowy Targ.

Osoby spełniające w/w wymagania prosimy o składanie swojego CV oraz listu motywacyjnego na adres email aeroklub@nowytarg.pl do dnia 10.07.2018r. do godziny 15.00.

Dokumenty powinny zawierać oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych)”

Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Imię i nazwisko / Firma:
Aeroklub Nowy Targ
Telefon:
-
E-mail:
aeroklub@nowytarg.pl