Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów (do 100%) w Organizacji Obsługowej i Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu

(ogłoszenie nr 44576)
Imię: 
Centralna Szkoła Szybowcowa AP w Lesznie

Centralna Szkoła Szybowcowa AP w Lesznie, realizując strategię koncentracji na działalności sportowo-szkoleniowej, planuje wydzielić Dział Techniki CSS, w tym organizacje obsługową (AMO) i zarządzania ciągłą zdatnością do lotu CAMO), do odrębnej spółki.

W związku z powyższym poszukujemy osób lub podmiotów, które byłyby zainteresowane zakupem spółki - organizacji technicznej z pokaźnym zasobem doświadczeń, uprawnień i klientów.

Posiadamy uprawnienia do obsługi następujących statków powietrznych:


- szybowców (PW-5, Bocian, Pirat, Cobra 15, Jantar Std, Jantar 2B, Puchacz, Junior, LS-8, ASW22, ASW27)
- samolotów (An-2, JAK 12, PZL-101 Gawron, Cessna 150/152, Cessna 172, Morane, Piper PA28, PZL-104 Wilga).

Aktualnie zarządzamy 63 statkami powietrznymi (21 samolotów i 42 szybowce).

Lokalizacja w największym i najlepiej znanym centrum szybowcowym w Polsce, obecność dwóch ośrodków szkoleniowych (AL i CSS) daje szansę na rozwój działalności technicznej na rzecz polskich i zagranicznych klientów.

Wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty prosimy o przesłanie aplikacji na adres rada.szkoly@cssleszno.eu.

Wybranym zainteresowanym po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności przedstawimy dane dotyczące oferowanego do sprzedaży podmiotu.