Szkolenie instruktorów UACP i PHGP

(ogłoszenie nr 138499)
Imię: 
Przemysław Jurkiewicz
Telefon: 
+48 512 142 587

21 lutego 2022 roku rozpoczynamy kurs dla kandydatów na instruktorów samolotów ultralekkich i instruktorów motolotniowych. Szkolenie składa się z części teoretycznej obejmującej 130 godzin wykładów i ćwiczeń stacjonarnych. Szkolenie praktyczne czyli loty metodyczne rozpoczną się w kwietniu po ukończeniu szkolenia teoretycznego. Zajęcia stacjonarne będą odbywać się w Toruniu w dniach:

  • 21-27 lutego
  • 14-20 marca
  • 2-3 kwiecień

Wymagania dla kandydatów:

  • ukończone, co najmniej 21 lat,
  • orzeczenie lotniczo - lekarskie,
  • ważne Świadectwo Kwalifikacji Pilota UACP/PHGP,
  • udokumentowane, co najmniej 200 godz. nalotu PIC - jako dowódca na samolotach ultralekkich i 150 godz. nalotu w przypadku pilotów motolotni.

Zgłoszenia należy składać mailowo na adres mikrolot@mikrolot.pl wraz z potwierdzeniem opłaty rezerwacyjnej wysokości 1300 zł do dnia 15 stycznia 2022. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia jeśli nie zgłosi się minimum 5 osób lub w przypadku gdy zostanie ograniczona możliwość spotkań w zw. z pandemią. W takich przypadkach opłaty rezerwacyjne zostaną zwrócone.

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu telefonicznego +48 512 142 587 lub mailowego mikrolot@mikrolot.pl.

mikrolot_logo.png