Części zamienne do samolotów ATR oraz Bombardier Q400

(ogłoszenie nr 122445)
Imię: 
Gaweł
Telefon: 
501224432

Eurolot S.A. w likwidacji sprzeda części zamienne do samolotów ATR oraz Bombardier Q400.

Lista części zamiennych jest dostępna w siedzibie Eurolot S.A. w likwidacji w godzinach od 9:00 do 16:00, oraz na życzenie może zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z regulaminem przetargu. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1.309.000,00 zł netto i powiększona zostanie o wysokość podatku VAT. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 31 marca 2020 r. na adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 39, 02-148 Warszawa lub na adres email: gawel.jarosinski@eurolot.com. Oferta powinna zawierać: a) oznaczenie oferenta, b) cenę nabycia. Oferta musi obejmować całość magazynu. Nie dopuszcza się ofert częściowych. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 2 kwietnia 2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Eurolot S.A. w likwidacji. Dodatkowe pytania oraz zapytania o regulamin przetargu, listę części zamiennych proszę zgłaszać za pośrednictwem poczty email: gawel.jarosinski@eurolot.com.