Przejdź do treści

KIEROWNIK ORGANIZACJI CAO

dam pracę
inżynier
podkarpackie
Opis

Organizacja Kompleksowej Zdatności do Lotu poszukuje kandydata  na stanowisko: KIEROWNIK ORGANIZACJI CAO

Miejsce pracy: Jasionka

Kierownik Organizacji w zakresie obsługi technicznej, ponosi odpowiedzialność za:

 • wykonywanie całej obsługi technicznej statków powietrznych zgodnie z normami technicznymi i jakościowymi, odnośnymi przepisami oraz zakresem zatwierdzenia,
 • zarządzanie (planowanie i organizację) pracami obsługowymi i przestrzeganie dyscypliny pracy podległego personelu, w tym personelu poświadczającego,
 • zabezpieczenie odpowiednich warunków zaplecza technicznego, niezbędnych do wykonywania obsługi technicznej,
 • zapewnienie kompletności i aktualności dokumentacji obsługowej,
 • nadzór nad poprawnością prowadzenia zapisów dotyczących wykonanych obsług oraz archiwizację dokumentacji,
 • zapewnienie części oraz materiałów eksploatacyjnych do obsługi,
 • zapewnienie zgodności metrologicznej narzędzi i przyrządów dla których ma to zastosowanie.

 Kierownik Organizacji w zakresie zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, ponosi odpowiedzialność za:

 • prowadzenie, zarządzanie i archiwizowanie wszystkich zapisów ciągłej zdatności do lotu oraz monitorowanie statusów zdatności do lotu statków powietrznych,
 • nadzorowanie aktualności Programów Obsług Technicznych,
 • zapewnienie realizacji wszystkich zadań obsługowych, zawartych w Programach Obsługi Technicznej,
 • nadzorowanie wykonania i poświadczenia całej obsługi zgodnie z zatwierdzonymi danymi obsługowymi,
 • zapewnienie wykonania Dyrektyw Zdatności, Dyrektyw Operacyjnych i innych wymagań mających wpływ na ciągłą zdatność od lotu,
 • określanie terminów oraz koordynowanie planowej obsługi technicznej, wykonywania Dyrektyw Zdatności, wymiany części o ograniczonej żywotności, przeglądów podzespołów, itp.,
 • nadzorowanie wykonywania modyfikacji, napraw i usuwania usterek zgodnie z zatwierdzonymi danymi obsługowymi,
 • okresowe przeglądy Programów Obsługi Technicznej,
 • utrzymywanie kontaktów z innymi Organizacjami, w zakresie obsługi technicznej statków powietrznych, w tym merytoryczny nadzór nad umowami obsługowymi.

 Poza wymienionymi powyżej Kierownik Organizacji odpowiada za:

 • realizację działań korygujących będących wynikiem przeprowadzonych audytów Nadzoru Lotniczego, audytów jakości lub innych przeglądów inicjowanych na podstawie zgłoszenia potrzeby taki działań,
 • utrzymywanie kontaktów z Nadzorem Lotniczym w zakresie swoich czynności służbowych,
 • przeprowadzenie oceny kompetencji i kwalifikacji podległego personelu,
 • opracowanie i realizację programu szkoleń dla personelu.

Kierownik Organizacji CAO musi posiadać następujące kwalifikacje:

 • praktyczne doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w zakresie stosowania norm bezpieczeństwa lotniczego i bezpiecznych praktyk operacyjnych,
 • znajomość przepisów załącznika Part-ML, Part-CAO oraz Part-66,
 • minimum 5 lat doświadczenia w pracy w lotnictwie, z czego co najmniej 2 lata na odpowiednim stanowisku w branży lotniczej,
 • potwierdzone szkolenie na przynajmniej jeden typ z danej grupy statków wchodzącej w zakres prac Organizacji. Udokumentowane szkolenie powinno odbyć się na poziomie co najmniej równoważnym wymogom Part-66, Dodatek III, Poziom 1,
 • znajomość standardów obsługi technicznej, w tym czynnika ludzkiego,
 • znajomość systemów jakości stosowanego w lotnictwie.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Praca w zgranym młodym i ambitnym zespole mechaników.

Prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: m.jamroz@rest.net.pl

W temacie maila prosimy wpisać: KIEROWNIK CAO

Kontakt
Imię i nazwisko/ Firma
Air Res Aviation
Telefon kontaktowy
*********
POKAŻ DANE
E-mail
*********
POKAŻ DANE
Wyłączony
Wyłączony

Ogłoszenia powiązane

ALL4JETS jest firmą założona w 2013 roku przez grupę doświadczonych specjalistów branży lotniczej. Przez pierwsze lata swojej działalności wypracowaliśmy sobie markę rzetelnego partnera wśró...
All4jets
ALL4JETS jest firmą założona w 2013 roku przez grupę doświadczonych specjalistów branży lotniczej. Przez pierwsze lata swojej działalności wypracowaliśmy sobie markę rzetelnego partnera wśró...
All4jets

Nasze strony