Przejdź do treści

Kapitan Pilatus PC-24 do bazy we Wrocławiu

dam pracę
pilot (A)
dolnośląskie
Opis

Jet Story Sp. z o. o. poszukuje kandydatów na stanowisko: Kapitana samolotu odrzutowego Pilatus PC-24 do bazy we Wrocławiu

Idealny kandydat powinien:

  • znać język angielski w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
  • cechować się wysoką kulturą osobistą
  • być elastyczny i dyspozycyjny
  • posiadać nienaganną opinię w swoim aktualnym środowisku pracy
  • posiadać bardzo dobrze rozwinięte umiejętności współpracy i komunikacji z ludźmi

Minimalne wymagania lotnicze:

  • licencja ATPL / CPL
  • 1 500 h TT
  • 500 h PIC/PICUS
  • Doświadczenie IR/ME

Kandydatów spełniających powyższe wymagania prosimy o wysłanie CV na adres pilotjob@jetstory.com z dopiskiem „Kapitan PC-24” w tytule wiadomości.

Jet Story Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

logo


Jeżeli chcieliby Państwo aby aplikacja była brana pod uwagę w przypadku kolejnych rekrutacji, prosimy o dołączenie do CV klauzuli:  Wyrażam dobrowolną zgodę na wielokrotne przetwarzanie przez Jet Story Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 47 („Spółka”) moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku, chyba że wcześniej zgoda zostanie wycofana. Oświadczam, że zostałem/am poinformowana o moich uprawnieniach w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę.

Administratorem danych jest Jet Story Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 47, („Spółka”). Dane osobowe zbierane są dla potrzeb rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody, także przetwarzanie dla potrzeb przyszłych rekrutacji organizowanych przez Spółkę. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny dla potrzeb przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji, a jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych - przez okres jednego roku, chyba że wcześniej wycofa Pan/Pani zgodę.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym, Spółka może przetwarzać także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia te dotyczą procesu rekrutacji przez okres trzech lat. W tym celu Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
- w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby obecnej rekrutacji – art. 221 § 1 Kodeksu Pracy;
- w przypadku, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji¬ - zgoda, którą może Pani/Pan w każdym czasie wycofać, poprzez powiadomienie Spółki o tym fakcie pod adresem: dataprotection@jetstory.com
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji.

Jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Może Pani/Pan także wnieść skargę do organu nadzorczego wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe możemy powierzyć dostawcom usług IT z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa danych.
Informujemy, że nie przekażemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Kontakt
Imię i nazwisko/ Firma
Jet Story
Telefon kontaktowy
*********
POKAŻ DANE
E-mail
*********
POKAŻ DANE
Wyłączony
Wyłączony

Ogłoszenia powiązane

  Pilocie! Rekrutujemy do załogi Cessna 550 Citation Bravo! Chcesz zdobywać doświadczenie pod skrzydłami przewoźnika lotniczego Royal-Star JET? Dołącz do nas! Zatroszczymy się o...
Royal Star
Zonda Aero
OPEGIEKA Sp. z o.o. wiodąca firma geoinformatyczna w Polsce o statusie Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) wykonująca usługi lotnicze w zakresie fotogrametrii w związku z dynamicznym rozwojem...
Elbląg
Opegieka Sp. z o.o.
Praca dla pilota instruktora w Kołobrzegu.  Wymagania: - Licencja CPL(A)  - Nalot ogólny 300h - Ważne uprawnienia FI oraz SEP(L)   Obowiązki: - Szkolenie...
Lotnisko Bagicz Kołobrzeg
Aeroklub Ziemi Kołobrzeskiej

Nasze strony