Przejdź do treści

Asystent Dyspozytora Lotniczego

dam pracę
dyspozytor
mazowieckie
Opis

Jet Story Sp. z o. o. poszukuje kandydatów na stanowisko: ASYSTENT DYSPOZYTORA LOTNICZEGO

Nasze wymagania:

 • Ukończony kurs Dyspozytora Lotniczego,
 • Aktualne badania lekarskie,
 • Dyspozycyjność - praca w systemie zmianowym, w tym niedziele i święta,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętności komunikacyjne,
 • Umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu,
 • Zaangażowanie, samodzielność i rzetelność w wywiązywaniu się z powierzonych zadań.

Zakres obowiązków:

 • Przygotowanie operacyjnego planu lotu pod nadzorem licencjonowanego dyspozytora lotniczego,
 • Proaktywne reagowanie na zaistniałe sytuacje operacyjne,
 • Analiza osiągów do startu i lądowania,
 • Współpraca z załogami lotniczymi w zakresie przygotowania lotu,
 • Nadzór nad systemem Eurocontroli pod względem optymalizacji sytuacji slotowej.

Kandydatów spełniających powyższe wymagania prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacjaocc@jetstory.com z dopiskiem „Asystent Dyspozytora Lotniczego” w tytule wiadomości.

Jet Story Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

logo


Jeżeli chcieliby Państwo aby aplikacja była brana pod uwagę w przypadku kolejnych rekrutacji, prosimy o dołączenie do CV klauzuli:  Wyrażam dobrowolną zgodę na wielokrotne przetwarzanie przez Jet Story Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 47 („Spółka”) moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku, chyba że wcześniej zgoda zostanie wycofana. Oświadczam, że zostałem/am poinformowana o moich uprawnieniach w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę.

Administratorem danych jest Jet Story Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 47, („Spółka”). Dane osobowe zbierane są dla potrzeb rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody, także przetwarzanie dla potrzeb przyszłych rekrutacji organizowanych przez Spółkę. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny dla potrzeb przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji, a jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych - przez okres jednego roku, chyba że wcześniej wycofa Pan/Pani zgodę.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym, Spółka może przetwarzać także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia te dotyczą procesu rekrutacji przez okres trzech lat. W tym celu Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
- w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby obecnej rekrutacji – art. 221 § 1 Kodeksu Pracy;
- w przypadku, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji¬ - zgoda, którą może Pani/Pan w każdym czasie wycofać, poprzez powiadomienie Spółki o tym fakcie pod adresem: dataprotection@jetstory.com
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji.

Jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Może Pani/Pan także wnieść skargę do organu nadzorczego wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe możemy powierzyć dostawcom usług IT z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa danych.
Informujemy, że nie przekażemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Kontakt
Imię i nazwisko/ Firma
Jet
Telefon kontaktowy
*********
POKAŻ DANE
E-mail
*********
POKAŻ DANE
Wyłączony
Wyłączony

Ogłoszenia powiązane

Jet Story Sp. z o. o. poszukuje kandydatów na stanowisko: DYSPOZYTOR LOTNICZY Nasze wymagania: Licencja Dyspozytora Lotniczego, Aktualne badania lekarskie, Dyspozycyjność - prac...
Jet Story
Jet Story Sp. z o. o. poszukuje kandydatów na stanowisko: PRAKTYKANT W DZIALE OPERACYJNYM Co oferujemy: Nieodpłatne 90 dniowe praktyki do uzyskania licencji Dyspozytora Lotniczego...
Jet Story
Przewoźnik AOC ogłasza III edycję programu PRAKTYKANT - DYSPOZYTOR LOTNICZY Linia lotnicza z segmentu business aviation szuka pozytywnych osób chcących się rozwijać oraz zainteresowanych...
Smart Jet

Nasze strony