zm. Jerzy Świtalski (klepsydra)

zm. Jerzy Świtalski (klepsydra)