XV Forum Bezpiecznego Latania. Pre-flight preparation. Przygotowanie do lotu i sezonu. Każdego.

XV Forum Bezpiecznego Latania. Pre-flight preparation. Przygotowanie do lotu i sezonu. Każdego.