XIV Forum Bezpiecznego Latania: Czy doprawdy umiemy słuchać i interpretować ATIS? Prowadzący: Jacek Szcząchor

XIV Forum Bezpiecznego Latania: Czy doprawdy umiemy słuchać i interpretować ATIS? Prowadzący: Jacek Szcząchor