XII Międzynarodowy Piknik Lotniczy Euroregionu Beskidy w Bielsku-Białej (fot. Krzysztof Cieślawski)

XII Międzynarodowy Piknik Lotniczy Euroregionu Beskidy w Bielsku-Białej (fot. Krzysztof Cieślawski)