Wytyczne EASA odnośnie zdalnego kształcenia

Wytyczne EASA odnośnie zdalnego kształcenia