Wojskowi specjaliści z samodzielnych oddziałów geograficznych (fot. ASzWoj)

Wojskowi specjaliści z samodzielnych oddziałów geograficznych (fot. ASzWoj)